Moje studentská léta!

Ještě před tím, než jsem se stal učitelem, jsem byl samozřejmě studentem. Jiný způsob ještě nikdo nevymyslel. Má studentská léta (září 2004 – listopad 2014) byla pestrá, a proto o nich píšu na svém blogu.

Jak jsem studoval?

Je obvyklé, že čerství maturanti nastupují na denní studium a mazáci si spíše vybírají dálkové studium. A právě proto jsem ve 20 šel na dálkové :).

Nakonec jsem ale postupně vyzkoušel všechny formy studia – prezenční (denní), kombinované (dálkovém) v týdenní i víkendové formě – a celoživotní vzdělávání. Dokonce jsem na krátkou chvíli požádal o individuální studijní plán.

Studoval jsem jak na veřejné vysoké škole (univerzitě), tak i na soukromé vysoké škole.

Snad jediné, co jsem o 5 dní nestihl, bylo studovat s dítětem. Dívám se na to ale pozitivně, protože… ale to snad pochopí jen (studující) rodič.

Jak jsem (málem) (ne)dostudoval?

Na bakalářském stupni jsem nedokončil studium na dvou vysokých školách.

To je věc, kterou se nikdo moc nechlubí, viďte. I já jsem si říkal, jestli se s ní mám pochlubit. Jenomže bez toho by mé psaní nebylo autentické. Víte proč? Protože byste viděli jen jednoho z mnoha šťastných absolventů s titulem. Netvrdím, že jsem se jim nestal, ale určitě to nepřišlo hned.

Na magisterském studiu jsem zvládl vystudovat dvě vysoké školy současně při zaměstnání.

Samozřejmě nesmím zapomenout ani na své doktorské studium. Tady jsou mé důvody, proč jsem studoval Ph.D.?

Moje cesta byla dlouhá. Snad i proto vám mohu říct o cestách, které nikam nevedou. Takže nemusíte opakovat moje chyby! Budu rád, pokud se mi vás podaří pozitivně motivovat a inspirovat k úspěchům. Pomůžu vám, i pokud se objeví nějaká překážka nebo neúspěch.

S tituly se normálně nepodepisuji, ale tady si dovolím udělat výjimku.
(Není to o vychloubání, ale o motivaci.)

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.