Je fér zpřísňovat podmínky zkoušení kvůli koronaviru?

Na většině vysokých škol se už přešlo na distanční formu studia. Nějak jsme ten přechod zvládli a výuka v různém rozsahu zase plynule běží.

Dalším milníkem bude zkoušení. A i tohoto bodu existuje mnoho otázek. Jak bude zkoušení probíhat a jestli se mohou podmínky měnit i během semestru? Právě tuto otázku jsem dostal od jednoho mého čtenáře.

Otázka mého čtenáře

Chtěl bych se zeptat, zda je v pořádku, že někteří vyučující v současné době zpřísňují požadavky na splnění zkoušky. Jeden z našich vyučujících nám napsal např. toto:

Pokud už do konce semestru neproběhne prezenční výuka, budou studenti absolvovat v zápočtovém týdnu 90minutový test, jehož splnění bude podmínkou pro zápis ke zkoušce.

Jedná se o předmět, který už je teď poměrně časově náročný, a ke zpřísnění požadavků dochází na základě něčeho, co my studenti nemůžeme ovlivnit. Zároveň to považuji i za velmi špatné po stránce pedagogické.

Máme z toho testu celý ročník upřímně hrůzu, zvlášť pokud přistoupíme ke kvalitě online výuky, která v podstatě neprobíhá a neexistuje. Způsob výuky – přečtěte si mou učebnici – je pro mnohé z nás nedostačující.

Můžeme se my studenti nějak bránit? Nebo musíme přistoupit i na takovéto velké změny v zakončení předmětu. Samozřejmě chápu, že v dnešní době dochází k těmto změnám u spousty jiných studentů.

Dokážu pochopit změny typu: Napište seminární práci, vypracujte tohle a tohle, zvlášť pokud se jedná o nahrazení nějakého požadavku, které by studenti jinak splnili během běžné výuky.

Tady se však jedná o přidání dalšího požadavku pro absolvování předmětu u předmětu, který byl jen přednáškou s nepovinnou docházkou. Takže se nejedná ani o nějaké nahrazení docházky na semináře nebo tak.

Zároveň u nás v ročníku je obava, že v případě, že bychom se bránili, budeme daným vyučujícím potopeni.

Moje odpověď

Děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mě obrátil se svým dotazem. Moji odpověď však považujte jen za názor, nikoliv závazné stanovisko, podle kterého se musí učitelé a vysoké školy řídit. Nemusí.

Oba se určitě shodneme na tom, že současná krize je něčím naprosto výjimečným. Je to něco, na co jsme většinou nebyli vůbec připravení. Distanční forma studia do té doby probíhala jen na zlomku vysokých škol. Nyní během několika dnů na ni přešly úplně všechny.

Studenti i učitelé si kladli stejnou otázku: „A co teď budeme dělat?“ Vážím si všech vysokých škol, kde se i přes vzniklou situaci postavili problému čelem a podpořili učitele v jejich další činnosti. Současně jim však kladli na srdce, aby byli ke studentům velkorysí.

Heslo tohoto semestru: Mějte nadhled a buďte velkorysí!

Neznamená to, že učitelé dají studentům předměty zadarmo. To by nebylo správné, ani výchovné. Znamená to, že zohlední všechny okolnosti, které měly vliv na možnosti přípravy studentů.

Je jasné, že samostudium se s přednáškou a cvičením nedá srovnat. Už kvůli tomu, že hodně záleží na předchozích znalostech studenta, na jeho abstraktním myšlení a představivosti. Učitelé to vědí, a i proto své přednášky obohacují různými příběhy.

Díky těmto vazbám na příklady „z praxe“ pak studenti nemusí nad výukou trávit tolik času, neboť to z úst učitele snáze pochopí. Když tuto možnost nemají, projeví se to i na výsledcích, kterých studenti dosáhnou.

Platí to i obráceně. Studenti by měli mít pochopení k učitelům, kteří neměli zkušenosti s moderními technologiemi. Nelze od nich očekávat kvalitu videí, jakou mají světově uznávaní YouTubeři. Každé doplnění studijních materiálů je však k nezaplacení!

Pojďme ale k Vaší otázce.

Přečtěte si moje skripta

Někteří učitelé učí podle skript a znalosti v nich obsažené považují za dostatečné. V takovém případě se výuka dá nahradit pouhým čtením za předpokladu, že učitel látku zadává průběžně. I přesto by měl být studentům k dispozici pro případné otázky.

Jak ukončit předměty?

Je jasné, že se předměty musí i při distančním studiu nějak ukončit. V některých případech ale nemusí být možné vykonat klasický zápočet. A tak učitelé hledají alternativy např. v podobě semestrálního projektu, který zahrnuje vyučovanou látku.

Seminární práce, projekty, nebo elektronické zápočty jsou, podle mého názoru, v pořádku a nelze je příliš rozporovat.

Dodatečné podmínky k ukončení předmětu

Co však už za správné nepovažuji, je stanovovat dodatečné podmínky „nad rámec“ původních dohod ze začátku semestru. Pokud měl být tedy předmět zakončen jen zkouškou, považuji dodatečný zápočtový test za nefér krok vůči studentům.

Minimálně to odporuje heslu nadhled a velkorysost.

Jak se můžete bránit?

Předně se můžete odvolat na podmínky ukončení předmětu, které jsou uvedeny v sylabu. Pokud tam zápočtová písemka není  a je tam jen zakončení zkouškou, potom takový krok můžete (celkem s velkou nadějí na úspěch) napadnout.

Napište kolektivní email buď přímo vyučujícímu, vedoucímu katedry (ústavu) nebo garantovi oboru. Dále máte možnost se obrátit na studijní oddělení, na proděkana fakulty nebo na prorektora vysoké školy. Věřím v jejich profesionální přístup při řešení Vašeho požadavku.

Učitel se nám bude mstít!

Nebude. Neměl by.

Pokud bude řešení „odvolací instance“ ve Váš prospěch, potom bych mstu ze strany učitele považoval za neprofesionální a neakademické chování.

Vím, že se mi to mluví, když na tu zkoušku nebudu muset. Stížnost můžete ale napsat i na způsob zkoušení. Nechci Vás však podněcovat k takovým stížnostem zbytečně. Nakládejte s tím opravdu opatrně. Chci tím ale jen říct, že máte právo na férové zkoušení.

Tím spíše za podmínek, které máme nyní a které nejsou standardní.

Přeji Vám mnoho úspěchů při studiu a pochopení ze strany Vašich učitelů!

#spolecnetozvladneme

Pavel Semerád

4.8/5 - (6 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 12. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *