Jak citovat překlad z angličtiny a rozhovor s odborníky

Otázky mého čtenáře a mé odpovědi

Chtěl bych Vás požádat o to, zda byste mi neodpověděl na pár dotazů tykajících se psaní diplomové práce.

Ve své práci popisuji stavební panely, u kterých uvádím i tabulky jejich parametrů, které udává výrobce. Tyto parametry jsou v originále udány v anglickém jazyce, takže jsem je pouze přeložil do češtiny. Nejsem si ale jistý, jestli to teď je bráno jako přímá nebo nepřímá citace.

Já bych to dal jako normální přímou citaci. Samozřejmě pokud jste původní zdroj něčím nedoplnil. (Pokud berete jen v potaz technické vlastnosti panelu.) Pokud vycházíte z více zdrojů, nebo měníte význam původního textu, pak můžete použít i nepřímou citaci.

V praktické části dost čerpám z informací, které jsem získal po konzultacích s odborníky. Je třeba i tyto informace citovat, případně jak se takto získané informace citují?

Všechny myšlenky, které nejsou vlastní je potřeba citovat, abyste se vyhnul zbytečnému problému s plagiátem.

Do metodiky proto uveďte mj., že jste dělal řízené rozhovory s odborníky v oboru a na tyto rozhovory se pak v textu odkažte formou citace. Př. Novák (2019) v průběhu rozhovoru řekl / upozorňuje / zdůrazňuje, že…

Jestli bude citace přímá nebo nepřímá záleží na celkovém kontextu, jak tyto získané informace budete prezentovat.

Nejsem si jistý seznamem symbolů a zkratek. Uvádějí se to tohoto seznamu i zkratky, které jsou v textu vysvětleny?

Spíše než, jak je to správně, bych aplikoval pravidlo – myslete hlavně na čtenáře. Položte si jednoduchou otázku: Pochopí, co máte na mysli zkratkami DNA a HDxJOLPI54545? Se zkratkou DNA asi nebude mít problém, ale ta druhá by ho mohla dostat hodně do úzkých.

Proto pro lepší orientaci, přehlednost a pochopení textu uveďte všechny použité zkratky i do společného seznamu. Nic tím nezkazíte a čtenáři to jistě ocení – budou mít místo, kam se mohou kdykoliv podívat. Samozřejmě zkratky vysvětlete i v textu.

Pavel Semerád

 

5/5 - (3 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *