Citace v diplomce: Jak správně citovat a nekrást?!

Našli jste v nějaké publikaci informaci, která se vám skvěle hodí do diplomky? Tak neváhejte, uveďte ji tam a pojďme hledat další… 🙂

Počkat, počkat.

Nestačí ale udělat jen CTR + C a CTRL+V! Z toho by byl pěkný průšvih. Zdroj musíte citovat – a to nejen v textu samotném ale i v seznamu použité literatury.

Proč musím citovat v diplomce?

Protože převzetím cizího díla bez uvedení původního zdroje byste se dopustili podvodu a vaše práce by byla označena za plagiát. A to vážně nechcete. Ne, nechcete!

Citovat něčí práci není špatně. Naopak, když se odkazujete na autoritu v oboru, stáváte se autoritou i vy. Google scholar má pro tyto případy krásné motto: Stůjte na ramenou obrů!

Když totiž citujete autory, na které ve svém textu navazujete, stanete se součástí vědního oboru a vaše výsledky lépe zapadnou do celkového kontextu. A i to vám může zachránit kůži při obhajobě.

Studenti, kteří necitují, později (hořce) litují.

Možná budete mít kolem sebe lidi, kteří mají k citování jiný vztah – kašlou na to! Však to bylo volně přístupné na internetu, však to bylo ve svahilštině a tomuto jazyku přece nikdo na univerzitě nerozumí, však se mi nemůže nic stát, však jsou ty tresty k smíchu.

Jo, fakt jsou takoví. Mají pravdu, zatím se na to přijít nemusí. Ale za pár let se jim jejich plagiát vrátí jako bumerang. V tu nejhorší chvíli! Až si získají to vytoužené postavení, tak o všechno přijdou. Lítost jim pak nepomůže, bude už na ni pozdě.

Myslíte si, že přeháním? Tak se koukněte do médií. Každý rok se objeví několik případů vysoce postavených politiků, úředníků a manažerů, kteří jsou pranýřovaní za své chování během studia. Stálo by vám to za to?

Pojďme se podívat na to, jak správně citovat?

Při citacích záleží na tom, jakým způsobem cizí dílo přebíráte. Zda ho opíšete doslovně (přímá citace), jestli cizí příběh přeříkáte vlastními slovy bez změněného významu (parafráze) nebo např. jen upozorňujete na to, že se tímto tématem také někdo zabýval.

Zkrátka mějte na paměti, že je nutné citovat všechny zdroje, ze kterých jste čerpali (tedy i své vlastní). Nikdy však neuvádějte zdroje, které jste v práci nevyužili!

Přímá citace = opsáno doslova

Převezmete-li něčí myšlenku, nebo část textu, aniž byste ji jakkoliv upravovali, jednoduše řečeno – opsali jste to slovo od slova, jedná se o přímou citaci. Takovou část textu v práci nejen doplňte o zdroj (např. Semerád, 2019, s. 7), ale také ji vhodně graficky zvýrazněte.

Buď text dejte do uvozovek, graficky jej odlište kurzívou nebo jinou vhodnou formou. Musí být zřejmé, že se nejedná o vaši myšlenku a čtenář by měl být schopen dohledat původní zdroj, který jste převzali. Proto jsem napsal do závorky i číslo strany.

Příklad přímé citace

Původní text zdroje

Jsem názoru, že diplomka nemusí být dokonalá, ale musí být vaše. Stáhněte si můj e-book a napište tu nejlepší diplomku, jaké jste schopni. Jedině tak budete moci v klidu spát.

Citace v textu

Semerád (2018) tvrdí, že „diplomka nemusí být dokonalá, ale musí být vaše.“

Parafráze = stejný příběh řečen jinak

Pokud vámi převzatý text přepíšete vašimi vlastními slovy, jedná se o parafrázi, proto se neuvádí do uvozovek. O parafrázi však nejde, když některá slova z původního textu nahradíte jen synonymem např. místo slova degradace použijete slovo znehodnocení, nebo změníte pořadí slov ve větě.

Příklad parafráze

Původní text zdroje

Cokoliv uvedete při obhajobě, prezentujte lidskou formou. Vyhněte se přehnaným odbornostem.

Parafráze v textu

Semerád (2018) radí studentům, kteří obhajují svoji diplomovou práci (bakalářskou práci), aby zbytečně nepřeháněli svoji odbornost.

Jak uvádět citace v seznamu použité literatury?

Citace uvádějte vždy ve stejném tvaru. Pokud má vaše vysoká škola nějaký jednotný (požadovaný) styl, citujte podle něho. Často se vzory uvádějí v šablonách závěrečných prací, v příspěvcích na konferencích nebo v odborných a vědeckých časopisech.

Norma ČSN ISO 690

Pokud vaše škola nemá žádný jednotný vzor, nevadí, využijte normu ČSN ISO 690. Nemusíte si ji kupovat. 🙂 Každá správná univerzita uvádí vzory citací dle této normy na svých webových stránkách.

Jen namátkově uvádím seřazené dle abecedy některé z těchto univerzit:

Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni
+ určitě i ta vaše 🙂
Stačí zadat do Google.com tento text: Citace + doména vaší vysoké školy.

Harvardský systém (styl)

Citovat můžete i dle harvardského systému (stylu) – citace se uvádí v pořadí PŘÍJMENÍ, Jméno a ROK, atd. Chcete-li se dozvědět podrobnosti, doporučuji např. tuto stránku Mendelovy univerzity v Brně (Text začíná na str. 11).

Generátor citací – citacepro.com

Ulehčit si můžete práci, když využijete generátor citací – citacepro.com. Přihlásit se k němu můžete pomocí přihlašovacích údajů, které máte na univerzitě.

Závěrem bych chtěl říct už jen dvě věci:

1) Nebojte se citací a vyhněte se plagiátům v jakékoliv podobě.

2) Stáhněte si můj e-book 20 nejčastějších chyb při psaní diplomky a napište lepší práci.

Přeji vám hodně inspirace při psaní diplomky. 🙂

Pavel Semerád

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a od roku 2011 jsem vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *