Jak napsat záměr bakalářské a diplomové práce?

Už víte, že je výběr tématu závěrečné práce velmi důležitý. Stačí ale jít za vedoucím práce opravdu jen s tématem? A co když se vás zeptá na podrobnosti? A on(a) se určitě zeptá! Dnes se proto zaměříme na to, jak vytvořit záměr bakalářské a diplomové práce.

Co to je záměr bakalářské a diplomové práce?

Záměr práce je dokument, ve kterém formulujete svoji představu o vašem vybraném tématu a způsobu jeho řešení. Pokud se ho chystáte poprvé ukázat svému vedoucímu, je to nezávazný podklad vaší další spolupráce. Zpravidla ho budete společně ještě upravovat, když budete hledat společný pohled na dané téma (problém) a tvořit zadání.

Záměr k bakalářské a diplomové práci je váš business plán.

Záměr doporučuji mít s sebou už na první konzultaci. V ideálním případě ho pošlete vedoucímu emailem předem, aby měl čas se na něj v klidu podívat. Když jdete za investorem, taky nemůžete „házet“ jen čísly doleva-doprava, ale měli byste mu předložit svoji pokud možno reálnou představu na papíře nebo ve formě prezentace. Často se zapomíná, že váš vedoucí práce je také investor. Investuje do vás čas, energii, zkušenosti a věří, že se mu to vrátí v podobě zajímavé a úspěšně obhájené práce.

Jak napsat záměr k závěrečné práci?

Je důležitá forma záměru?

Ano i ne. Může se vám dokonce stát, že budete zpracovávat dva záměry. Jeden pro vedoucího práce a druhý k zadání. Vedoucímu obvykle nezáleží ani tak na formě jako spíš na obsahu. Je to pracovní verze, kterou budete možná ještě upravovat a (několikrát) měnit. Na rozdíl od záměru, který se přikládá na některých vysokých školách k oficiálnímu zadání (záleží na směrnicích děkana a rektora). Ten musí splňovat všechny formální náležitosti.

Některé vysoké školy mají přímo formuláře pro vyplnění záměru. Pokud je to i váš případ, využijte předepsané formy dokumentu. Obvykle si ho můžete stáhnout v informačním systému školy. Jen náhodně jsem našel několik záměrů dle požadavků vysokých škol a fakult – Provozně ekonomická fakulta (PEF), Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Jak dlouhý by měl být záměr?

Dobrý záměr může být sepsán i na 2 stranách A4. Někdo se ho snaží nafukovat (zbytečnými) definicemi a o tom podstatném se pak vedoucí moc nedozví. Pamatujte, že není až tak důležitý rozsah ale obsah.

Zpočátku může být i kratší. Existuje totiž riziko, že nenajdete vhodného vedoucího pro své téma, nebo že již bude obsazeno, nebo… a vy ho budete zpracovávat zbytečně (tomu se dá ale předejít). Na druhou stranu šetřete čas svého vedoucího při konzultaci a o tématu si něco nastudujte předem. Opravdu není čas na vysvětlování základních pojmů a definic. Když se jdete hlásit o práci, taky si o svém budoucím zaměstnavateli zjišťujete alespoň základní údaje.

Co by měl obsahovat záměr práce?

Záměr obsahuje stěžejní části, ve kterých byste měli vysvětlit, proč je téma aktuální a důležité pro řešení. Tuto otázku je vhodné zodpovědět již v úvodu, abyste potenciálního čtenáře motivovali k pokračování v četbě.

Dále byste si měli v rámci zkoumané problematiky stanovit cíle, které budete řešit, nebo hypotézy, které budete testovat (potvrzovat a vyvracet).

V souvislosti s cíli byste si měli ujasnit, co bude výstupem práce (např. vytvoření  softwaru, změna zákona nebo jiné doporučení). Když budete mít v této otázce jasno, snáze se vám pak  bude formulovat i např. metodika.

Právě podceňovanou pasáží je metodika. Při tom je velmi důležitá. Vaše zpracování by mělo být ověřitelné a postupy zopakovatelné. Čím lépe dokážete popsat vaše postupy během řešení tím lépe. Studenti mají ale většinou opačnou tendenci.

Citace a použitá literatura

Asi si lze jen těžko představit, že byste hlavně v úvodu a teoretické části práce nepotřebovali uvést nějakou citaci. A přesto byste divili, že mi občas přijde záměr bez jediné zmínky o zdroji, odkud myšlenka pochází.

Citovat někoho není problém. Je to slušnost, která se očekává, když převezmete něčí myšlenku. Pokud to „nepřiznáte“, může to být považováno i za porušování autorských práv.

Vysoké školy se snaží bojovat s plagiáty pomocí speciálních programů, takže se na opisování může přijít. Naučte se proto pracovat s literaturou co nejdříve. Citování opravdu není žádná noční můra.
————–
A to je asi tak všechno, co jsem chtěl napsat. 😉 Zbytek už je jen na vás.

Přeji vám hodně inspirace při zpracování záměru vaší bakalářky, diplomky nebo jiné závěrečné práce.

Pokud potřebujete poradit, jak správně vytvořit záměr, který pak pošlete vedoucímu, napište mi a pomohu vám.

Pavel Semerád

4.8/5 - (42 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 12. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *