Jak napsat metodiku bakalářské a diplomové práce?

Pokud už máte téma vaší diplomky a nestřílíte „naslepo“, víte už, jaký problém budete řešit. Stanovením cíle vaše přípravy ale nekončí.

Musíte si ještě stanovit, jak tento problém budete řešit. Tento soubor kroků, které na sebe logicky a věcně navazují a jejichž postupné zpracování vám pomáhá dosáhnout cíle, se označuje jako metodika.

Studenti tuto část práce zprvu hodně podceňují. Zapomínají na to, že píšou vědeckou práci. Základním předpokladem vědecké práce je, aby byl kdokoliv jiný schopen zopakovat a ověřit vaše postupy a dosažené výsledky. Vědecké výsledky jsou formulovány na základě konkrétních důkazů získaných pomocí určitých postupů (procesů).

Metody vědecké práce

Při zpracování vědecké práce se používají vědecké metody. Pro každý vědní obor (i ten váš) existují standardizované postupy. Nemohu být sice v obecné rovině konkrétnější, ale dám vám příklad, který vás třeba inspiruje.

Příklad, jak napsat metodiku závěrečné práce?

Řekněme, že bych chtěl psát práci na téma, jak studenti píší svoji bakalářskou práci. Můj výzkum by měl být zaměřen na zkoumání konkrétního vzorku respondentů – studentů. Asi nejlepší variantou pro zisk informací v relativně krátkém čase s minimálními náklady je dotazníkové šetření.

Vlastní výzkum

Pomocí vhodných otázek se vás budu ptát tak, abych získal podklady pro naplnění stanovených cílů, abych zodpověděl výzkumné otázky, a abych testoval sledované hypotézy.

V metodice by ale nemělo být jen uvedeno, že jsem udělal dotazník. (Doporučuji tyto nástroje pro online dotazník.). Měl bych být konkrétnější. Mělo by být jasné např.: Kde jsem respondenty oslovil? Kolik jsem jich celkem oslovil? Jaká byla návratnost dotazníku?

Pokud jsem nějakou skupinu vyloučil, měl bych vysvětlit, proč jsem zúžil vlastní výběr. Nezapomínejte na to, že pod pojmem „student“ nejsou jen studenti prezenčního ale i kombinovaného studia.

Zpracování výsledků a statistické vyhodnocení výzkumu

Výsledky (odpovědi) budu i nějak zpracovávat a vyhodnocovat. Proto by v metodice mělo být uvedeno, jaké statistické metody jsem použil. Existuje mnoho knih, které se statistikou zabývají. Stačí zajít do knihovny a nebo se podívat na internet.

Nemusíte se bát statistiky a pouštět se hned do těch nejtěžších způsobů řešení. Vždy vše přizpůsobte svým schopnostem a zohledněte i téma. Pokud ale použijete nějaký nový způsob zpracování, dostatečně ho popište.

Teď už se můžete pustit do řešení dle vaší metodiky. Pokud se stane, že ji budete potřebovat upravit, změňte ji. Nedělejte ale chybu a nezpracovávejte ji až nakonec. Je to nejsnadnější cesta k odchýlení se od původních plánů.

Metodika je mapa po vaší cestě, nikoliv zápisky z výletu.

Pokud potřebujete poradit, co a jak napsat do metodiky a jak dále pokračovat s teoretickou částí, napište mi a pomohu vám.

Pavel Semerád

4.3/5 - (64 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *