Kombinované studium na vysoké škole

Studovat můžete začít opravdu v každém věku. Vysoké školy vám k tomu nabízejí dostatek příležitostí. Záleží jen na vašich potřebách a časových možnostech, který obor a jakou formu studia si vyberete.

Při svém rozhodování byste měli vědět, že prezenční studium sice není jen pro mladé, ale předpokládá se vaše pravidelná, ve většině předmětů kontrolovaná, účast ve výuce. Pokud vám takový způsob nevyhovuje, podejte si raději přihlášku na kombinované studium (dálkové studium).

Výhody kombinovaného studia

Nespornou výhodou kombinovaného studia je jeho flexibilita v případě, kdy si potřebujete doplnit vzdělání při zaměstnání, při podnikání, jste na mateřské dovolené nebo pečujete o některého člena domácnosti. Jde o kombinaci prezenční výuky, která je většinou jednou za 14 dní v pátek a sobotu, a distančního samostudia.

Díky moderním technologiím je v dnešní době na vzestupu e-learning. Jeho prostřednictvím můžete sledovat přednášky nebo komunikovat s učiteli právě tehdy, kdy se vám to nejvíce hodí. To vám umožní efektivní plánování a využití volného času.

Nevýhody kombinovaného studia

Potřebujete silnou vůli k samostudiu

Jsou na vás kladeny stejné požadavky na znalosti jako na studenty v jiných formách studia. Raději neočekávejte žádné velké úlevy, i když učitelé pro vaše potřeby mívají větší pochopení. Zpočátku budete čelit problému, abyste správně odhadli potřebný čas k samostudiu a ten mu opravdu věnovali.

Nespoléhejte jen na víkendová setkání s učiteli. Během přednášek je tempo velmi vysoké, protože musíte během 2-3 soustředění probrat to, na co prezenční studenti mají celý semestr. To byl důvod, proč jsem své první studium nedokončil. Neuměl jsem se učit.

Menší nabídka oborů a volitelných předmětů

Osobně vidím nevýhodu v tom, že je méně oborů, které lze studovat kombinovaně. Nabídka prezenčních oborů je mnohem širší a spokojit se budete muset i s menší nabídkou povinně volitelných předmětů. Navíc nemůžete ovlivnit termíny soustředění ani svůj rozvrh. Ten je pevně stanoven.

Rovnocenné studium jen pro některé obory

Prezenční a kombinované studium jsou srovnatelné typy studia. V některých oborech ale mohou být výjimky. Ani po úspěšném ukončení navazujícího magisterského kombinovaného studia se z vás nikdy nestane soudce nebo advokát.

Naopak pro jiné funkce nebo povolání jím splníte potřebné požadavky. Můžete být ale např. daňovými poradci nebo povýšeni do vyšších pozic ve státní správě, kde je vyžadován tabulkově titul. Pro tyto profese postačuje ukončené bakalářské studium.

Co byste měli vědět před podáním přihlášky?

Na kombinované studium se nehlásí méně studentů

O kombinované studium není menší zájem! Navíc je nabídka míst pro přijetí omezena. Paradoxně je často jednodušší se dostat na prezenční studium a pak řešit přestup na jinou formu než obráceně. Hlavně na veřejné vysoké školy a univerzity počet přihlášek i několikanásobně převyšuje nabídku. Proto vám radím, nebojte se podat více přihlášek.

Chcete-li zvýšit své naděje na přijetí, můžete zvolit celoživotní vzdělávání, kde hradíte plně náklady za studium (nemáte status studenta!), nebo si můžete vybrat z nabídek soukromých vysokých škol. Sám jsem studoval v obou formách a mohu říct, že to rozhodně není méněcenné studium.

Sleva na dani a daňové zvýhodnění

Studenti jsou zákonem o dani z příjmů rozděleni do dvou věkových kategorií. Mladší a starší 26 let. Do tohoto věku splňujete všechny požadavky na slevu na studenta (4.020 Kč ročně). Prezenční studium je zmíněno pouze u studentů, kteří studují doktorský studijní program (zakončení titulem Ph.D., nikoliv např. MUDr. nebo MVDr.). Nebudete mít ale nárok ani na ubytovací stipendium ani na levnější jízdné v hromadné dopravě.

Vaši rodiče mohou uplatnit daňové v zvýhodnění na studující dítě do věku 26 let bez ohledu na formu studia na vysoké škole.

Sociální a zdravotní pojištění

Do 26 let věku nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění za vás platí stát, jste státním pojištěncem. Pokud si sami neplatíte dobrovolně sociální, nezapočítává se vám doba studia do odpracovaných let pro odchod do důchodu.

Dobře zvažte své možnosti

Cílem není přijetí, ale úspěšné dokončení studia, a to je velmi dlouhá cesta. Proto, než se po ní vydáte, věnujte čas zhodnocení svých možností. Pokud teprve uvažujete o studiu, přečtěte si můj e-book. Podělím se v něm s vámi o svůj životní příběh, a otevřu v něm kapitoly, které byste neměli podcenit.

Pustí vás zaměstnavatel do školy?

Pokud pracujete, měli byste být se zaměstnavatelem dohodnuti, že vás bude v pátek pouštět do školy. Obvykle je to kompenzováno oboustranným závazkem, kdy se upíšete, že po ukončení studia odpracujete pod sankcemi u svého zaměstnavatele určitý počet roků. Problematická je někdy dohoda, když se váš vedoucí bojí, že ho přeskočíte v kariérním žebříčku. 🙁

Pustí vás manžel(ka) a děti?

Tady se nebavíme o podpantofláctví ale o partnerských vztazích, které budou podrobeny těžké zkoušce. Je rozdíl, jestli strávíte víkend společnými aktivitami nebo vzájemným odloučením. Těžší to je v případě, kdy vychováváte děti. Nikdy jsem nebyl studujícím rodičem. O 5 dní jsem to nestihl. Mohu tak jen odhadovat, jak těžké to je. Stesk, výčitky, pláč a beznaděj?!

Milí studenti,

přeji vám hodně úspěchů při rozhodování a pevně věřím, že se vám podaří úspěšně vykročit za vaším snem o studiu na vysoké škole.

Pokud mi necháte váš email nebo dáte like na facebooku, stanu se vaším průvodcem studiem a pomohu vám najít „lepší“ cestu. Neslibuji zázraky, ale nebudete na to sami. 🙂

Pavel Semerád

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a od roku 2011 jsem vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *