Můžu být advokátem po absolvování kombinovaného studia?

Během krátké doby jsem dostal dvě otázky týkající se možnosti „uplatnění“ po absolvování studia právního zaměření na vysoké škole. První se týkal rigorózního řízení (JUDr.) a druhý mi dnes napsala Kateřina na můj YouTube kanál.

Právník - advokát - soudce

Otázka se týkala podmínky pro výkon advokátní praxe

Ve svém videu na YouTube o kombinovaném studiu se zmiňujete, že pro výkon advokátní praxe nestačí kombinované studium Mgr. Platí to jen pro určité právnické vysoké školy, nebo je toto nějaká obecná regule? Kde lze toto dohledat a zjistit si o tom více informací?

Moje odpověď

Na úvod bych chtěl zdůraznit, že nemám právní vzdělání, proto tuto odpověď, prosím, berte jen jako můj vlastní názor. Chcete-li si být úplně jistá, doporučuji Vám se obrátit na Českou advokátní komoru.

Předpoklady k výkonu advokátní praxe jsou definovány mj. v §4 a §5 zákona č. 85/1996, o advokacii. V §5 odst. 1 písm. b) se píše: „Komora zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů každého, kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice„.

Není sice striktně uvedeno, že obor Právo musíte studovat v prezenční formě, takže teoreticky lze tuto podmínku splnit i v rámci kombinovaného studia. Bohužel jsem ale nenašel žádnou právnickou fakultu v České republice, která by obor Právo (resp. Právo a právní věda) nabízela v kombinované formě.

Je to takový začarovaný kruh, protože obor Právo nelze nahradit např. oborem Veřejná správa. Proto byste s tímto měla počítat ještě před podáním přihlášky, abyste za 5 let s hrůzou nezjistila, že pro výkon svého vysněného povolání – advokát, soudce, notář – nemáte dostatečnou právní „kvalifikaci“.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Pokud potřebujete poradit s výběrem vysoké školy, nebo řešíte jiné studijní záležitosti, napište mi a pomohu vám.

Pavel Semerád

3/5 - (2 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *