Daňové zvýhodnění u kombinovaného studia vysoké školy

Otázka mého čtenáře

Chtěl bych tímto reagovat na váš článek ohledně uplatnění slevy na dítě, které je studentem vysoké školy v kombinované formě studia. Píšete, že může rodič uplatnit i při formě kombinovaného studia.

Paní na mzdovém oddělení mi ale tvrdí, že pro kombinované studium na VŠ nelze uplatnit slevu na dani rodičem dítěte. Tento její názor potvrdila i paní na finančním úřadu.

Paní ekonomka z odborového svazu je ale stejného názoru jako vy. Na koho se tedy obrátit, abychom se případně nedostali do daňových podvodů?

Moje odpověď

Omlouvám se, ale nejsem daňový poradce. Každopádně vycházím ze zákona o daních z příjmů a zákona o státní sociální podpoře.

Zákon o daních z příjmů

§35c (6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:

[…]

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a

1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,14d)

Zákon o státní sociální podpoře 117/1995 Sb.

§12 (1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje:

a) studium na středních a vysokých školách v České republice,10) s výjimkou

  1. studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání,
  2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

Kombinované studium na střední škole x vysoké škole

Tyto texty chápu tak, že zatímco rodiče žáka, který studuje na střední škole kombinovanou formou, si daňové zvýhodnění uplatnit nemohou, nárok u vysokoškolského studia byť v kombinované formě omezen není.

Napadá mě 6 důvodů, proč mohl být váš návrh zamítnut:

  1. Dítě je starší 26 let (lze uplatnit do 25,99 roku).
  2. Dítě studuje v zahraničí.
  3. Dítě nestuduje vůbec (nemá status studenta), ale vám tvrdí opak (a tahá z vás peníze).
  4. Dítě je ve služebním poměru.
  5. Dítěti byl přiznán invalidní důchod.
  6. Daňové zvýhodnění si uplatňuje druhý z rodičů (sám jste podepsal souhlas).

Pokud by to bylo z jiného důvodu, budu rád, když mi napíšete do komentáře, v čem byl problém. Předem děkuji.

Pavel Semerád

5/5 - (3 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *