Které chyby se v diplomce (ne)dají obhájit?

U diplomky platí dvě jednoduchá pravidla:

  1. I kdybyste si ji přečetli 1000×, stejně v ní všechny chyby nenajdete.
  2. Ale po odevzdání výtisků na studijním oddělení se s nimi roztrhne pytel. Nejdříve je objevíte sami už při cestě ze školy, pak vám je vytkne vedoucí a oponent v posudku, a nakonec se do vás pustí členové zkušební komise u obhajoby.

Holt to máte zpečetěné.

Práci neobhájíte, školu nedokončíte a roky jste studovali úplně zbytečně!!!

Ale, no tak, snad nebude tak zle! 😉

Copak se dají obhájit všechny chyby v diplomce?

Před tím, než popustíte fantazii černým myšlenkám, měli byste vědět, že dokonalá diplomka neexistuje.

Takže, to bychom měli a teď se na ty vaše chyby pojďme podívat trochu s nadhledem. Už teď vám mohu prozradit, že se dá většina z nich obhájit. Kdyby tomu tak nebylo, práce by nebyla doporučena k obhajobě (k obhajobě můžete jít i s jedním nedoporučujícím posudkem).

Já dělím chyby do 4 skupin

1. Chyby nevýznamné a v posudcích nezmiňované

Snad se nebudete zlobit, když je pojmenuji jako „prkotiny“. To jsou věci, které vás sice mrzí – mírně znedokonalují vaši práci – ale na celkovou kvalitu nemají zásadní vliv. Příkladem může být drobný problém se zpracováním textu např. jiný formát u jednoho odstavce (jiný typ nebo velikost písma), rozhozené formátování v tabulce, atd. Tím se netrapte a u obhajoby to ani nezmiňujte.

Výsledek: Tyto chyby se dají „obhájit“. 😉

2. Chyby nevýznamné a v posudcích zmiňované

Snad mě jazykovědci nebudou nenávidět, když uvedu jako příklad přijatelné množství pravopisných chyb – shoda podmětu s přísudkem, chyby ve vyjmenovaných slovech, nebo jiné hrubky. Dále jsou to obvykle i překlepy a věty, které nedávají smysl (kvůli gramatice).

Toto jsou chyby, které kazí celkový dojem z práce, ale ani kdyby byly zmíněny v posudcích, obhajobu práce vám pravděpodobně nezkazí. Výjimkou jsou ale obory, kde jazyk hraje velikou roli – bohemistika, anglistika, aj.

Výsledek: Tyto chyby se obvykle dají „obhájit“. 🙂

3. Chyby zásadní a v posudcích nezmiňované

Pomalu se přesunujeme k závažnějším chybám, které už ale obhajobu mohou ztížit a to i tehdy, kdy nejsou zmíněny v posudcích. Zeptat se vás na ně mohou u obhajoby, a pokud o nich nevíte, při jejich vysvětlování se dost zapotíte.

Nedávno jsem byl na konferenci, kde jsem měl příspěvek pro odbornou veřejnost. Den před tím, když jsem si chystal prezentaci, jsem ale zjistil, že jsem při výpočtu jednoho příkladu udělal početní chybu. Postup byl v pořádku, dokonce i způsob výpočtu a komentář k němu byl v uveden v pořádku 40 % z 1 200 000 Kč. Jen mi „vyšel“ výsledek 600 000 Kč. (Správně je 480 000 Kč.)

Samozřejmě jsem z toho neměl radost a musel jsem se k tomu nějak postavit. Asi bych to mohl zatlouct a tvářit se, že tam žádná chyba není. Cítil jsem ale jakousi vnitřní odpovědnost za následky, které by mohly vzniknout, kdyby se někdo řídil mými doporučeními. A tak jsem to na sebe „práskl“.

Moje vystoupení bylo přenášeno do dvou místností, takže nevím, jak se na to tvářili posluchači v místnosti, kde jsem nebyl. Tam, kde jsem to ale prezentoval, to vzali úplně v pohodě. Do časopisu jsem pak už poslal již opravenou verzi.

Osobně bych tak ale postupoval i v případě, kdyby se jednalo o prezentaci bakalářky nebo diplomky. Pokud se jedná o významné chyby ve výpočtu, nebo chybu, která může ovlivnit výsledky práce, přiznal bych to – a to i tehdy, kdy to nebude zmíněno v posudcích.

Výsledek: Tyto chyby se obvykle dají „obhájit“ – vždyť si jich ani vedoucí, ani oponent(i) nevšimli, nebo je nepovažují za zásadní.

4. Chyby zásadní a v posudcích zmiňované

Nejhůř se obhajují zásadní chyby, které jsou vám navíc „vyčteny“ v posudcích. Znamená to totiž, že krom toho, že jste je udělali, tak je i oponenti vyhodnotili jako významné.

Vaše (ne)výhoda je, že bude mít komise posudky u obhajoby. S vaším hodnocením tak bude seznámena. Vy ale máte cca 10-14 dní na to, abyste si připravili adekvátní reakci, fundovanou odpověď a racionální zdůvodnění (=vysvětlení).

V této situaci nemá význam chyby zapírat, útočit na oponenty, nebo dokonce znevažovat svého vedoucího práce. Uškodíte si! Existuje kolegialita mezi komisí a vedoucím práce – akademikem – a to i v případě, kdyby se osobně neznali.

Zatlačte slzu, potlačte hrdost a s pokorou předstupte před komisi. Obhajoba chyb není nic hrůzostrašného, děláme je všichni. Většinou se dají obhájit i zásadnější nedostatky. Nesmíte však odfláknout přípravu obhajoby.

Pokud nevíte, jak hájit chyby v diplomce, doporučuji vám článek z blogu Adama Herouta.

Přeji vám, abyste práci (i přes drobné nedokonalosti) úspěšně obhájili.

Pavel Semerád

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a od roku 2011 jsem vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *