Jak citovat v diplomce delší pasáž z jednoho zdroje?

Tento článek jsem napsal s panem doktorem Tomášem Foltýnkem – mým zkušenějším kolegou z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Tímto mu děkuji za čas, který mi věnoval!

Je naprosto normální, že se při psaní diplomové práce nevyhnete citacím jiných autorů. Málokdo totiž dokáže přijít s geniální myšlenkou sám od sebe.

Citování je tak nejen nezbytné, abyste se vyhnuli plagiátu, ale je to i slušnost vůči autorům, na které se odkazujete.

Citace ke psaní diplomky zkrátka patří. Když je navíc použijete dobře a odkážete se na stěžejní díla v oboru, hodně vám to pomůže při obhajobě vlastních výsledků v diskuzi.

Nic se ale nemá přehánět a rozsah citací by měl být pouze v nezbytném rozsahu. Co to ale je nezbytný rozsah? Jak citovat text, ze kterého přebíráte delší pasáž např. několik odstavců? A kam uvést zdroj?

Jak je to s citacemi obsáhlejších pasáží textu?

Citace jsou v každé práci velmi důležité, protože díky nim zasadíte svoji diplomku do širšího kontextu současného poznání. O ty stejné autory pak můžete dokonce opřít i svoji obhajobu.

Jenomže je rozdíl, když citujete 1-2 věty, nebo když převezmete 10řádkový odstavec. To už v pořádku být nemusí. Ne, že by to bylo proti autorské etice.

Pokud je převzetí delší pasáže pro vaši práci nezbytné a uvedete zdroj, nedostáváte se do rozporu s autorským zákonem a ani se vaše práce nedá označit za plagiát.

Problém nastává při hodnocení takového textu. Dlouhé citace vypadají hloupě a navíc někoho může rozhodit vyšší procento textové shody, které vypadne jako výsledek z antiplagiátorského systému.

Proto vám přímou citaci (několika) odstavců nedoporučujeme.

Jak uvádět přímou citaci?

Jak už víte z dřívějšího článku o přímých citacích, je potřeba takové pasáže v textu graficky odlišit. Citaci můžete dát „do uvozovek“, nebo ji odlišit kurzívou.

Hlavně však musí být vždy zřejmé, že se jedná o přímou citaci a že se tedy nejedná o vaše vlastní myšlenky. Je to proto, aby váš čtenář neměl pochybnosti o tom, co je vaše a co už není.

Ale já fakt potřebuji ocitovat tuhle pasáž!

Existují samozřejmě případy, kdy má delší citace smysl – např. děláte analýzu souvislého textu, rozbor básně, nebo zákona.

V takových případech použijte odsazení textu v kombinaci s menší velikostí písma.

I tak by se mělo jednat spíše o výjimečné případy. Pokud vás napadá více ospravedlňujících situací, podělte se o ně s námi do komentáře a můžeme to společně probrat.

Těšíme se!

Pavel Semerád & Tomáš Foltýnek

5/5 - (5 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *