Kam uvést citaci, když cituji, parafrázuji a překládám?

Citace v diplomkách je velké téma. A je to dobře! 🙂 Většina studentů se totiž nechce dostat do kolize s autorským zákonem tím, že napíší plagiát. Přesto si, čas od času, položí otázku, kam ty citace všude uvést. Podobně to měl i můj čtenář, kterému jsem poradil toto.

Překlad cizojazyčného zdroje

Chtěl bych se zeptat konkrétně na citování zdrojů. Pokud předkládám text z cizího jazyka, ať už z knihy či online článku, stačí to uvést pouze v seznamu literatury?

Pokud překládáte a citujete jakékoliv cizojazyčné zdroje, je nezbytné tyto původní zdroje uvést nejen v textu, ale i v seznamu použité literatury. V opačném případě byste se dopustil plagiátu, neboť by nebylo zřejmé, kde (všude) jste konkrétní zdroj ze seznamu citoval. Navíc čtenář, který by četl Váš text, by i citovanou, avšak neoznačenou, pasáž mohl považovat za Vaši práci.

Přímá citace v textu

Pokud text doslova přejímám, musím to ocitovat již v textu a uvést i ve zdrojích?

Ano, samozřejmě. Také v případě přímé citace je absolutní nutnost uvést původní zdroj v textu i v seznamu použité literatury. Navíc tento zcela převzatý text (opsaný slovo od slova) musíte graficky odlišit, aby bylo zřejmé, odkud kam se jedná o doslovnou citaci. Obvykle se text uvádí buď do uvozovek, nebo se graficky odliší např. kurzívou.

Nepřímá citace

A pokud parafrázuji, stačí to uvést pouze v seznamu literatury?

Stejně jako v předchozích bodech, i u parafráze, je nezbytné se na původní zdroj odkázat již ve Vašem textu a také v seznamu použité literatury.

Více informací o citacích najdete např. v mém článku – Citace v diplomce: Jak správně citovat a nekrást?!

Pavel Semerád

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a od roku 2011 jsem vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *