Musím studium po pěti letech opravdu ukončit?

Během studia na vysoké škole se může přihodit prakticky cokoliv. Nepřísluší mi hodnotit důvody, kvůli kterým studenti svá studia prodlužují. Ale když už dojde dopis s vyrozuměním o ukončení studia, tak to není žádná legrace. Zvláště pak, když už chybí „jen“ ty státnice.

Příběh mé čtenářky

Jsem studentka 3. ročníku na Slezské univerzitě v Opavě. Bohužel jsem došla do stádia, kdy jsem si kvůli znovu zapisování neúspěšných předmětů, byla nucena prodloužit tříleté bakalářské studium na pětileté.

Nakonec jsem se dostala ke státní závěrečné zkoušce. Státnice jsem na první řádný termín nezvládla vykonat. Mám úspěšnou obhajobu bakalářské práce a jednu část, jeden předmět. Tři předměty mám neúspěšné.

Ze školy mi přišlo vyrozumění o ukončení studia a výzva k vyjádření se k podkladům týkající se mého studia. Odvolala jsem se. Uvedla jsem zdravotní problémy probíhající během studia. Zdravotní stav jsem doložila lékařskými zprávami. Bylo mi sdělené, že jsem na tyto zdravotní problémy měla upozornit během studia. Dále jsem uvedla právo na opravný termín státní závěrečné zkoušky. Maximální doba studia nelze prodloužit.

Má cenu se znovu odvolat, i když jsou dané tyto skutečnosti? Jde mi o to, abych v únoru mohla vykonat opravný termín státní závěrečné zkoušky, i  kdybych neměla statut studenta. Existuje tato varianta a možnost? V únoru mi bude 26.

Nedokážu si představit, že bych se na toto studium po pěti letech jen tak vykašlala. Jsem si vědoma toho, že vzdělání potřebuji pro lepší budoucnost,  zaměstnání, i pro další navazující studium.

Moje odpověď

Vaše situace se sice zkomplikovala, ale přesto si myslím, že existuje možnost, jak se alespoň pokusit o dokončení studia.

První možností je odvolání

Osobně bych se pokusil odvolat, studium přerušit a znovuzahájit až před opravným termínem státnic. Tímto krokem sice ztratíte statut studenta, ale byla by to ta nejjednodušší varianta. Cokoliv dalšího s sebou ponese i další komplikace.

Druhá možnost je „dočasné“ ukončení studia

Pokud vám nezbude jiná možnost, než studium ukončit, potom se nedá nic dělat. V tom případě se však můžete přihlásit znovu ke studiu a po úspěšném splnění přijímací zkoušky se stát opět studentkou.

V ten moment si můžete nechat uznat všechny již vykonané předměty. Zde je však riziko, že vám nemusí být uznané všechny předměty. Na některých vysokých školách je např. omezení, že se neuznávají zkoušky s konečným hodnocením E/3.

Stejně tak je zde časový limit, jak dlouho po vykonání zkoušky je možné si již vykonanou zkoušku nechat uznat. Právě pětileté období je hraniční. Veškeré informace ale najdete ve studijním a zkušebním řádu univerzity.

To znamená, že předměty, které vám na univerzitě neuznají, budete muset opakovat a tím se prodlouží celková doba vašeho studia.

Když neudělám přijímačky?

Pokud se vám nepodaří udělat přijímačky na stejnou fakultu, buď se můžete pokusit o přijetí na jinou vysokou školu se stejným oborem, nebo můžete studovat v celoživotní formě.

Během celoživotního vzdělávání nebudete studentkou a budete muset platit školné. Školné za překročení doby studia však budete platit tak jako tak. Postup s uznáváním předmětů bude stejný jako v předchozím bodě.

Tak čím začít?

Moc rád bych mávnul kouzelným proutkem a přičaroval vám úspěšný pokus na státnicích. V této chvíli však nemáte vše ve vlastních rukou. Proto bych nejdříve začal tím odvoláním, kde bych uvedl i záměr studium přerušit do dalšího termínu.

Apeloval bych i na jinak splněné podmínky studia a připuštěním ke státní závěrečné zkoušce. Vše ale záleží na posouzení kompetentní osoby.

Přiznám se, že jsem podobnou situaci ještě neřešil (určitě však nejste jedinou studentkou, které se to přihodilo). Ptala jste se mě ale na můj názor, proto píšu, co bych udělal já. Více vám povědí na studijním oddělení.

Pokud by to nevyšlo a vaše odvolání by bylo zamítnuto, potom bych volil některou za dalších možností. Na studium bych se však – alespoň pro zatím – určitě nevykašlával.

Držím vám pěsti, aby vám vše dobře dopadlo.

Pavel Semerád

5/5 - (1 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 11. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.