Jak je to s „daněmi“ u školného za studium MBA a LL.M.?

Pokud zvažujete studium MBA, LL.M. nebo jiného profesního studijního programu, mohlo by se vám hodit pár informací o tom, jak je to s daněmi u platby školného a jak z ní vytěžit maximum pro snížení daňových povinností.

Daň z příjmů fyzických osob

U daně z příjmů fyzických osob je potřeba rozlišit, jestli budete studovat jako

  • samoplátce (nepodnikatel),
  • zaměstnanec, za kterého bude platit studium zaměstnavatel,
  • podnikatel (OSVČ).

Samoplátce (nepodnikatel)

Pokud se rozhodnete studovat některý z profesních programů jako samoplátce, potom vás z daňového hlediska příliš nepotěším. Základ daně si nesnížíte a celé studium si tak budete muset platit ze zdaněného přijmu – u zaměstnance z čisté mzdy.

Zaměstnanec, za kterého bude platit studium zaměstnavatel

Tato varianta je pro vás příznivější, protože získáte nejen kvalitní vzdělání, ale takto vzniklý nepeněžní příjem nebudete muset zdanit (§ 6 odst. 9 písm. a, zákona o daních z příjmů).

Nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost […]

Zvyšování nebo prohlubování kvalifikace zaměstnance?

O zvýšení kvalifikace se zjednodušeně jedná v případech, kdy např. středoškolák studuje bakalářský studijní program, nebo bakalář studuje magisterský program. Jedná se o získání, popř. rozšíření kvalifikace.

Studium MBA, LL.M. ani podobné profesní studijní vzdělávací programy, které nejsou akreditovány v České republice, se podle zákona o daních z příjmů nepovažují za zvyšování kvalifikace.

Jedná se o její prohlubování a doplnění. Proto je takový příjem pro zaměstnavatele daňově uznatelný dle § 24 odst. 2 písm. j. bod 3, zákona o daních z příjmů.

[…] výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, […]

Cestovné a výdaje na ubytování

Podobně jako školné, tak i např. cestovné nebo výdaje (náklady) na ubytování související s účastí ve výuce, budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné a u vás, pokud nepřesáhnete limity na pracovních cestách, se bude jednat o osvobozený příjem.

Podnikatel (OSVČ)

Stejně – jako v předchozím příkladu u zaměstnance – bude i pro vás studium daňově uznatelné dle stejných zákonných ustanovení. O skutečně vynaložené a prokázané částky v souvislosti se studium MBA a LL.M. si můžete snížit svůj (dílčí) základ daně. Stejně bude postupováno i v případě, kdy do studia vyšlete své zaměstnance.

Daňové zvýhodnění a slevy na dani

Studenti MBA a LL.M., kterým je méně než 26 let, nemohou uplatňovat slevu na studenta, pokud jim tato možnost nevyplývá z jiného současně studovaného akreditovaného studijního programu.

Současně rodiče nemohou uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, protože student není považován za soustavně se připravujícího na budoucí povolání.

Daň z příjmů právnických osob

Pro zaměstnavatele – právnické osoby – platí podobná ustanovení jako u podnikatele OSVČ. Pouze terminologicky se místo pojmu výdaj použije náklad a místo základu daně výsledek hospodaření.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

V ceně školného je obsažena i základní sazba daně z přidané hodnoty, kterou si mohou plátci nárokovat na odpočet (daň na vstupu) a snížit tak vlastní daňovou povinnost. V tom případě je nutné částky rozlišit. Např. cena školného je 121 000 Kč, kde 100 000 Kč je základem daně a 21 000 Kč připadá na DPH.

Základ daně – 100 000 Kč – je daňově uznatelný výdaj (náklad) s návaznosti na daň z příjmů (viz výše).

DPH  – 21 000 Kč – je částka daně na vstupu, u které může plátce nárokovat odpočet, použije-li toto zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti.

Díky daním můžete studovat výhodně. Je to zajímavá forma zaměstnaneckých benefitů, tak proč toho nevyužít. 🙂

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Pavel Semerád

5/5 - (5 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *