Jak je to s „daněmi“ u školného za studium MBA a LL.M.?

Pokud zvažujete studium MBA, LL.M. nebo jiného profesního studijního programu, mohlo by se vám hodit pár informací o tom, jak je to s daněmi u školného za studium MBA a LL.M. a jak z platby školného vytěžit maximum pro snížení daňových povinností.

Daň z příjmů fyzických osob

U daně z příjmů fyzických osob je potřeba rozlišit, jestli budete studovat jako

  • samoplátce (nepodnikatel),
  • zaměstnanec, za kterého bude platit studium zaměstnavatel,
  • podnikatel (OSVČ).

Samoplátce (nepodnikatel)

Pokud se rozhodnete studovat některý z profesních programů jako samoplátce, potom vás z daňového hlediska příliš nepotěším. Základ daně si nesnížíte a celé studium si tak budete muset platit ze zdaněného přijmu – u zaměstnance z čisté mzdy.

Zaměstnanec, za kterého bude platit studium zaměstnavatel

Tato varianta je pro vás příznivější, protože získáte nejen kvalitní vzdělání, ale takto vzniklý nepeněžní příjem nebudete muset zdanit (§ 6 odst. 9 písm. a, zákona o daních z příjmů).

Nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost […]

Zvyšování nebo prohlubování kvalifikace zaměstnance?

O zvýšení kvalifikace se zjednodušeně jedná v případech, kdy např. středoškolák studuje bakalářský studijní program, nebo bakalář studuje magisterský program. Jedná se o získání, popř. rozšíření kvalifikace.

Studium MBA, LL.M. ani podobné profesní studijní vzdělávací programy, které nejsou akreditovány v České republice, se podle zákona o daních z příjmů nepovažují za zvyšování kvalifikace.

Jedná se o její prohlubování a doplnění. Proto je takový příjem pro zaměstnavatele daňově uznatelný dle § 24 odst. 2 písm. j. bod 3, zákona o daních z příjmů.

[…] výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, […]

Cestovné a výdaje na ubytování

Podobně jako školné, tak i např. cestovné nebo výdaje (náklady) na ubytování související s účastí ve výuce, budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné a u vás, pokud nepřesáhnete limity na pracovních cestách, se bude jednat o osvobozený příjem.

Podnikatel (OSVČ)

Stejně – jako v předchozím příkladu u zaměstnance – bude i pro vás studium daňově uznatelné dle stejných zákonných ustanovení. O skutečně vynaložené a prokázané částky v souvislosti se studium MBA a LL.M. si můžete snížit svůj (dílčí) základ daně. Stejně bude postupováno i v případě, kdy do studia vyšlete své zaměstnance.

Daňové zvýhodnění a slevy na dani

Studenti MBA a LL.M., kterým je méně než 26 let, nemohou uplatňovat slevu na studenta, pokud jim tato možnost nevyplývá z jiného současně studovaného akreditovaného studijního programu.

Současně rodiče nemohou uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, protože student není považován za soustavně se připravujícího na budoucí povolání.

Daň z příjmů právnických osob

Pro zaměstnavatele – právnické osoby – platí podobná ustanovení jako u podnikatele OSVČ. Pouze terminologicky se místo pojmu výdaj použije náklad a místo základu daně výsledek hospodaření.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

V ceně školného je obsažena i základní sazba daně z přidané hodnoty, kterou si mohou plátci nárokovat na odpočet (daň na vstupu) a snížit tak vlastní daňovou povinnost. V tom případě je nutné částky rozlišit. Např. cena školného je 121 000 Kč, kde 100 000 Kč je základem daně a 21 000 Kč připadá na DPH.

Základ daně – 100 000 Kč – je daňově uznatelný výdaj (náklad) s návaznosti na daň z příjmů (viz výše).

DPH  – 21 000 Kč – je částka daně na vstupu, u které může plátce nárokovat odpočet, použije-li toto zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti.

Díky daním můžete studovat výhodně :). A aby bylo vaše studium ještě výhodnější,

dám vám ještě 2000 Kč slevu na MBA a LL.M.

Partnerem mého blogu je CEMI, které nabízí online studium MBA a LL.M. Když do přihlášky v poznámce uvedete TATULDA, dostanete slevu 2000 Kč nad rámec běžných slev.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Pavel Semerád

Sdílení článku je povoleno!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a od roku 2011 jsem vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *