Jaký je přínos studia MBA?

Znám mnoho lidí, kteří chápou titul MBA (Master of Business Administration) jen jako jakýsi profesní a mezinárodní titul pro manažery, za jehož studium se platí. Vůbec ale neřeší jeho přínosy pro studenta, benefity pro zaměstnavatele a už vůbec jeho (ne)výhody. Pokud i vy patříte do této skupiny, pojďme se podívat na to, jaký je přínos studia MBA?

Jaký je přínos studia MBA pro studenta?

Posluchači se během studia učí a zdokonalují v (hledání) řešení praktických problémů, zlepšují své mezilidské (komunikační) dovednosti a v neposlední řadě se odlišují od ostatních – čímž zvyšují svoji hodnotu a možnosti uplatnění např. na trhu práce.

Trocha teorie, mnohem více praxe

Bylo by pošetilé, kdybych tvrdil, že si v životě vystačíte jen s praxí. Bez znalosti teorie byste sami sebe okradli, protože když nevíte, že něco existuje, jak byste to mohli použít? Spoléhat jen na intuici často nestačí. To, co odlišuje studium MBA od ostatních, je využití teoretického základu pro řešení konkrétních problémů na příkladu skutečných firem.

Často se jedná o vlastní firmy, čímž získáváte nestranný pohled a názor (hodnocení), který vám pomůže s jeho uplatněním v praxi. Může vám ale i ušetřit hodně peněz, času a úsilí. To když vaše návrhy nejsou dotaženy dokonce, nebo obsahují chyby, které nevidíte.

Učíte se od prověřených kapacit v oboru

Kvalitu a obsah studia přímo hlídá instituce (např. partnerská univerzita), která poskytuje akreditaci. Vyučující – sami většinou špičkoví manažeři – proto musí splňovat její nároky a netýká se to jen znalostí a zkušeností, ale důraz je kladen i na kvalitu angličtiny a mluveného projevu. Toto vše je průběžně ověřováno např. hospitacemi ve výuce, anebo pravidelnými lektorskými pobyty na zahraniční univerzitě. Za své peníze můžete (a také byste měli) očekávat přidanou hodnotu.

Získáte nové kontakty

Učitelé nejsou jediní, s kým můžete diskutovat vlastní řešení. Jsou tu samozřejmě spolužáci, se kterými tvoříte týmy i nová přátelství. Ve světě obchodu jsou tyto kontakty důležité a mohou vám pomoci k zlepšení vlastního postavení.

Získáte prestižní titul

MBA je díky své celosvětové známosti velmi prestižní titul. Jeho prestiž roste s tím, na které instituci ho získáte. U většiny studentů dochází po zisku titulu k povýšení (kariérní postup) a ke zvýšení mzdy, takže se vám vynaložené peníze (brzy) vrátí.

Jaký je přínos studia MBA pro firmu (zaměstnavatele)?

Významu, který má profesní vzdělávání, si jsou vědomy i firmy, které na studia posílají své zaměstnance (popř. si je najímají). Obzvláště ty s mezinárodní působností očekávají, že budou absolventi MBA lépe prakticky připraveni než běžní absolventi tuzemských škol mj. i tím, že znají lépe prostředí, fungování a řízení globálních firem.

Získávají tak zaměstnance s globálním myšlením, který jim pomáhá s rozvojem firmy. Pokud se mu rozhodnou financovat studium, získávají loajálnějšího (a spokojenějšího) zaměstnance. Bonusem je i fakt, že jsou náklady za MBA studium pro firmu daňově uznatelné a je možné si o ně snížit základ daně.

Co ale od studia neočekávejte!

MBA vám nezajistí, že se stanete úspěšným manažerem. V reálném světě totiž rozhodují i jiné vlastnosti např. píle, ctižádost, odhodlání a motivace, které se běžně neučí. Důležité jsou také životní zkušenosti, které se těžko předávají, dovednosti, znalosti a schopnost využít je ve svůj prospěch. Každopádně dalším studiem máte předpoklady k osobnímu rozvoji. Nic víc. Nic míň.

Já osobně vidím studium MBA jako příležitost.

Příležitost studovat opravdu prakticky a budovat svoji globální budoucnost.

Koho doporučuji na MBA a LL.M. studium?

Partnerem mého blogu je CEMI, které nabízí 12 oborů MBA a LL.M. online studia. A když do přihlášky v poznámce uvedete TATULDA, dostanete slevu 2000 Kč nad rámec běžných slev.

Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.

Pavel Semerád

4.8/5 - (13 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *