Rigorózní řízení, rigorózní zkouška a rigorózní práce

Během posledních měsíců jsem dostal několik otázek, které se týkaly rigorózních řízení, rigorózních zkoušek a rigorózních prací v nejrůznějších oborech. Mám velikou radost, že jste hladoví po vzdělání a že si chcete rozšířit své znalosti a zvýšit kompetence ve vaší profesi.

Právě pro vás jsem napsal tento článek, ve kterém bych rád shrnul nejčastější otázky.

Rád bych vás ale upozornil, že mám všechno jen načtené, protože jsem rigo nikdy nedělal. Proto kdybych se dopustil nějaké nepřesnosti, budu rád, když mi dáte vědět do komentáře, nebo mi pošlete e-mail.

Ty mi také samozřejmě můžete napsat, pokud máte jakékoliv otázky k tomuto tématu. Co nebudu vědět, zjistím, nebo na ně odpoví někdo další. Za to vám všem předem děkuji.

Proč nemohu vykonat rigorózní řízení

Na úvod bych rád vysvětlil, proč jsem dosud žádné rigorózní řízení neabsolvoval. Mám sice velký doktorát, jsem Ph.D., ale i tak mám smůlu. Jsem totiž inženýr a inženýři žádné rigorózní řízení vykonat nemohou.

Ptáte se proč?  Důvod je prostý, brání nám v tom § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách, kde se píše:

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.

Sami to slyšíte. Abyste vůbec mohli zahájit rigorózní řízení, musíte mít titul magistr.

Proč nemohu získat titul JUDr.?

Pozor, ale nestačí vám jakýkoliv magistr. Často se mě absolventi navazujících magisterských studií na právnických fakultách ptají, proč nemohou získat titul JUDr.

Inu brání jim v tom podmínky k přijetí do rigorózního řízení. Na všech českých právnických fakultách totiž platí, že titul JUDr. může být udělen jen úspěšným absolventům magisterského studia v oboru Právo nebo Právo a právní vědy.

Jen doplním, že se u nás tyto obory všeobecného práva vyučují jen prezenčně a jsou pětileté. Takže pokud jste vystudovali kdekoliv bakaláře a pak navazující studium, podmínku k přijetí nesplníte.

Mohu vykonat rigorózní řízení v jiném oboru?

Další otázka, kterou dostávám taky docela často, zní, jestli můžete vykonat rigorózní řízení v jiném oboru, než který jste studovali. Tady odpověď není úplně jednoznačná, protože záleží na mnoha okolnostech.

Ne, nezáleží na tom, jak dlouho uplynulo od vašich promocí. Zahájit rigorózní řízení můžete klidně i po 20 letech od absolvování magisterského studia.

Tady záleží na oborové „příbuznosti“. Pokud chcete vědět, jestli je ten vámi vystudovaný obor v téže oblasti studia jako ten, který chcete studovat, doporučuji vám, abyste kontaktovali přímo předsedu nebo předsedkyni vámi zvoleného oboru a zeptali se jich.

Jedině oni vám mohou dát jednoznačný ortel, jestli své studium můžete zahájit. Pokud uvažujete o studiu na jiné vysoké škole, než na které jste dříve studovali, připravte si dodatek k diplomu, aby bylo možné vaši žádost posoudit.

Rigorózne konanie na Slovensku

Mnoho studentů podstupuje rigorózne konanie na Slovensku, nebo naopak slovenští studenti chtějí vykonat rigorózní řízení v České republice. Tohle samozřejmě možné je.

Ale pozor na to, že i na Slovensku platí stejné podmínky jako u nás. V § 53 odsek 9 zákona o vysokých školách se dočtete, že:

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Může to být ale cesta, jak dosáhnout na titul PhDr. ve zdravotnických oborech, přestože i na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích lze studovat obory Ošetřovatelství a Rehabilitační-psychosociální péči.

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity zase najdete obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví.

Jak probíhá rigorózní řízení a rigorózní zkouška?

Řekněme ale, že všechny tyto formální požadavky a podmínky splníte. Tak co vás čeká? První krok bude, že se přihlásíte k rigoróznímu řízení a následně k rigorózní zkoušce. Výhodou je, že si svoji přihlášku můžete podat kdykoliv v průběhu akademického roku.

Téma rigorózní práce

Každá vysoká škola může mít podmínky trochu odlišné v tom, jak si studenti vybírají téma své rigorózní práce. Může to být tak, že je nějaká veřejná nabídka témat i s konkrétními jmény školitelů.

Univerzálnější varianta však je, že si to své téma navrhnete sami a oslovíte s ním předsedu oborové komise. V takovém případě je potřeba doložit teze. Jde v podstatě o záměr práce o rozsahu od dvou do deseti stran, ve kterém uvedete téma, cíle a metodiku.

I s tím bych vám dokázal v rámci konzultace pomoci. Na základě těchto tezí Vám téma předseda buď schválí a přidělí Vám k němu i vhodného školitele, nebo vám je zamítne.

Mohu si nechat uznat diplomku jako rigorózní práci?

Studenti se také často ptají, jestli si mohou nechat uznat svoji diplomovou práci jako rigorózní práci. Univerzální odpověď neexistuje. Někdo to jde, někde to podmínky rigorózního řízení přímo zakazují.

Řekněme ale, že to na vašem oboru půjde, v tom případě ta diplomová práce musí samozřejmě a bezpodmínečně splňovat minimální požadavky, které se kladou na rigorózní práci.

Stejně tak je možné si nechat uznat dizertační práci, díky které jste získali titul Ph.D., tedy velký doktorát.

Mnohem častější ale je, že studenti své diplomové práce rozšiřují např. tím, že v nich dělají hlubší výzkum, zpracovávají větší vzorky dat, porovnávají své výsledky se zahraničím, atd.

Stejně tak bývá nutné informace v práci aktualizovat, protože pokud již od vaší obhajoby uplynulo několik let, mohou být použité informace zastaralé. Zkušební komise ale bude na vaši práci pohlížet aktuálními měřítky.

Já osobně si myslím, že je mnohem efektivnější práci alespoň rozšířit. Věřím totiž, že se chcete dále vzdělávat a že vám nejde jen o dosažení titulu. Možná jsem naivní, ale to nevadí, pojďme dále.

Psaní rigorózní práce

Takže po nějakou dobu pracujete na své rigorózní práci, což znamená, že píšete teoretickou část, děláte výzkum, zpracováváte praktickou část, diskuzi a závěr. Pozor i tady platí, že je nutné dodržovat autorský zákon.

Práci si v žádném případě nenechávejte napsat na zakázku a vyhněte se plagiátům. Na toto téma jsem pro vás nahrál několik videí na YouTube, odkazy na ně najdete v popisku.

Během zpracování máte možnost práci konzultovat s přiděleným akademickým pracovníkem a konzultantem. Někde tyto konzultace mohou být časově omezeny, nebo zpoplatněny. Budete-li potřebovat, rád vám také pomohu v rámci konzultace.

Oponentní řízení

Jakmile svoji práci odevzdáte, bude odeslána minimálně dvěma oponentům, kteří na ni zpracují své posudky.

Státní rigorózní zkouška

Získáte-li doporučující posudek, nebo doporučující posudky, můžete jít ke státní rigorózní zkoušce, která se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky.

To je v podstatě odborná rozprava v rámci předmětů z vámi studovaného oboru.

Pokud práci úspěšně obhájíte a komise bude spokojena i s vašimi odbornými znalostmi, rigorózní řízení končí a na slavnostní promoci si převezmete ten vytoužený titul. Stanou se z vás doktoři.

Pokud by některá z části státní rigorózní zkoušky nebyla úspěšná, je možné ji opakovat. Tady vám doporučuji nahlédnout do vnitřních předpisů vaší vysoké školy. Budete-li potřebovat pomoci s přípravou obhajoby, tak ať už máte v posudcích cokoliv, jsem připraven vám pomoci.

Maximální délka rigorózního řízení

Měli byste dále vědět, že je i rigorózní řízení časově omezeno maximální délkou. Doporučuji vám, abyste si tuto dobu předem ověřili, abyste se nedostali do nějakých časových potíží. Na příklad na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy je čtyřletá lhůta.

Kolik stojí rigorózní řízení?

Málem bych zapomněl, rigorózní řízení je zpoplatněno. Částka se v České republice pohybuje kolem 10 000 Kč, na Slovensku pak kolem 500 EUR.

Může mě vyhodit komise u rigorózní zkoušky?

Studenti se často mylně domnívají, že když si to studium platí, že je zkušební komise nemůže vyhodit. Opak je pravdou, může.

Vím o mnoha takových případech. Důvodem bylo např. to, že práce nesplňovala požadavky, a proto tu práci oponent, příp. oponenti nedoporučili k obhajobě. I proto Vám nabízím svoji konzultaci, ať zvýšíte pravděpodobnost úspěchu.

Přeji vám úspěšné studium!

Pavel Semerád

4.4/5 - (5 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *