Vliv koronaviru na hodnocení mé bakalářky – mám E a F!

Ano, byla tu koronavirová krize, která hodně ovlivnila průběh celého semestru. Měla negativní dopad i na studenty, kteří tou dobou zpracovávali své závěrečné práce. Některým jejich výzkum i zcela znemožnila. Tuto situaci nikterak nezlehčuji!

V tomto článku však řeším to, co se dá ještě zdůvodnit koronavirem a co už bylo způsobeno spíše „leností“ studentů a jejich neochotou konzultovat průběžně práci s vedoucím. Za tu druhou věc totiž koronavirus určitě nemůže.

Otázka mého čtenáře

Tento rok bych chtěl dokončit bakalářské studium a pokračovat na navazující. Mám však problém s bakalářkou prací. Práci jsem dokončil a úspěšně odevzdal, ovšem kvůli omezenému času (z důvodu nákazy byla uzavřena škola) a podmínek mého výzkumu, který se zabýval analýzou Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje, byla práce dokončena na poslední chvíli. Vedoucí práce ji tak neměl možnost zkontrolovat.

Teď jsem v situaci, kdy jsem sice připuštěn k obhajobě, díky posudku vedoucího, jenž hodnotil práci E, ale oponentův posudek je zcela záporný a nedoporučuje práci k obhajobě. Chtěl bych se zeptat na Váš názor, či Vás požádat o radu, jak dále postupovat?

Moje odpověď a doporučení

Děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mě obrátil. Pokusím se Vám tedy poradit, co bych na Vašem místě udělal já.

Je naprosto zřejmé, že situace, která nás zasáhla během koronaviru, silně ovlivnila celý průběh semestru a tedy i psaní závěrečných prací, což je i Váš případ.

Úplně na rovinu si však myslím, že téma, které jste zpracovával, nebylo problém konzultovat s vedoucím např. pomocí Skype, MS Teams nebo telefonicky. Minimálně však emailem.

Předpokládám, že jste nepotřeboval pracovat ve specializovaných laboratořích pod jeho systematickým vedením. Nyní je ale zbytečné, abychom se ohlíželi zpět.

K obhajobě můžete jít i jen s jedním doporučujícím posudkem 

Samozřejmě hodnocení E a F nepůsobí na komisi úplně nejlépe, ale i přesto se dá taková práce obhájit.

Sám jsem u jedné takové obhajoby byl. Studentovi jsem však pozici nezáviděl, protože se komise v práci šťourala o trochu víc než obvykle, aby věděla, na čí stranu se má přiklonit – k vedoucímu nebo oponentovi.

Jak jste schopen reagovat na kritiku v posudcích?

Pokud bych byl ve Vaší pozici, pořádně bych si přečetl oba posudky a zaměřil se hlavně na pasáže, které Vás kritizují. Na tyto kritické poznámky pak musíte být schopen i obhajoby reagovat.

Musíte být schopen je trochu odměkčit. Tím však nemyslím, že byste se dětinsky vymlouval na koronavirus, nebo byste část viny dával svému vedoucímu (to nikdy nedělejte!).

Vy jste byl autorem a vy jste byl za svoji práci zodpovědný. Vedoucí Vás jen metodicky vede a v případě potřeby je Vám k dispozici se svými radami, znalostmi a zkušenostmi.

Jak zdůvodnit vliv koronaviru?

Pokud jste schopen objektivně zdůvodnit výtky např. tím, že jste (sice kvůli) koronaviru nebyl schopen jezdit celý den městskou hromadnou dopravou, abyste sledoval chování cestujících, přestože jste to v práci slíbil, pak by to mohlo být při posouzení Vaší práce vzato v potaz.

Mohl jste však také využít nějaké dotazníkové šetření v daném případě elektronicky. Osobní jednání zejména v půli března by se mohlo setkat se silnou negativní reakcí cestujících. Například.

Nedá se však na to spoléhat 100%. Měl jste totiž alespoň 2 měsíce na to, abyste svoji práci přizpůsobil situaci. Myslím, že by změnu cíle a metodiky pochopili jak vedoucí, oponent tak i členové zkušební komise.

Mám jít k obhajobě?

Asi víte, kam směřuji. Zkrátka musíte být schopen výtky z obou posudků RACIONÁLNĚ vysvětlit. Jste-li toho schopen, možná bych tu obhajobu risknul.

Pokud ale sám naznáte, že jste se (i vlastní vinou) dostatečně nepřizpůsobil situaci a tehdejšímu stavu, potom bych práci raději přepracoval. Kontaktoval bych vedoucího a požádal o konzultaci.

Jsem si jistý, že se vám společnými silami podaří práci upravit do podoby, se kterou bude vedoucí i oponent spokojen a Vy ji úspěšně obhájíte.

Ať se rozhodnete pro kteroukoliv variantu, přeji Vám, abyste práci již brzy úspěšně obhájil.

Pavel Semerád

Sdílení článku je povoleno!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a od roku 2011 jsem vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *