Zaměstnavatel mi neumožní studium! Mohu přesto studovat?

Před pár hodinami se pod mým videem o studiu po padesátce, ve kterém mluvím i o kombinovaném studiu, objevil komentář jednoho mého diváka/jedné mé divačky, který se pak změnil v dialog. A v něm zaznělo následující.

Komentář mého diváka / mé divačky

Ono to není tak snadné. V prvé řadě vám musí u dálkového studia vyhovět zaměstnavatel a musí vás pouštět jednou týdně do školy!

Moje zkušenost je taková, že to není nárokové. Dokonce není ani nárok vzít si dovolenou na studium. A nadpracovat si čas strávený ve škole také nemusí být možné, to když firma nemá dost zakázek.

Navíc firma v den, kdy byste byli ve škole, musí vaše místo obsadit někým jiným, ale ten zase bude chybět jinde.

Takže pokud vám zaměstnavatel nevyhoví, tak nemáte šanci studovat!

Je sice hezké, že byste pak měli vyšší stupeň vzdělání, ale pokud jej ve firmě nevyužijete, nebo pak odejdete za lepším, tak se to firmě nevyplatí.

Jednodušší je studovat dálkově jako státní zaměstnanec. Tam je větší pravděpodobnost, že vám vyjdou vstříc.

To jsou věci, o kterých různí koučové na vzdělání nepíšou. Dokonce ani v médiích nic takového není. Jinak lepší by bylo chodit jen na zkoušky. Jenže ne každá škola tuto formu studia nabízí.

Jaká byla moje odpověď?

Děkuji za Vaši předanou zkušenost s kombinovaným studiem. Jsem si vědom, že to nemusí být vždy snadné.

Cesty, jak studovat, ale existují i pro zaměstnance ze soukromého sektoru. A nepíšu to jako nekouč na vzdělání, ale jako člověk, který si tím opravdu prošel. (Nepovažuji se proto za kouče, ale za mentora).

Já vím, jaká otázka se teď nabízí – jaké jsou ty cesty, které existují -, a tu jsem také vzápětí dostal. A protože jsem si uvědomil, že by mohly zajímat i někoho z dalších zájemců o studium, sepsal jsem následující doporučení.

Jaké cesty existují, když vás zaměstnavatel nechce nechat studovat?

Neznám Vaši aktuální situaci.

Nevím, jaké máte zaměstnání, v jaké lokalitě bydlíte, jak velké jsou Vaše finanční nároky a potřeby, jestli máte děti apod. Proto odpovím na Vaši otázku obecně.

1. Stále nejjednodušší cestou je dohoda se zaměstnavatelem

O dohodu se zaměstnavatelem bych se pokusil v každém případě. Protože další má doporučení již nebudou pro obě strany tak výhodná.

Vaše studium bude v krátkodobém horizontu pro obě strany vždy trochu problém např. s obsazením Vaší pozice. Proto bych se zaměstnavateli snažil vysvětlit, že se chcete dále rozvíjet a že nechcete zakrnět jen na současném stavu vědění.

Kvalifikační dohoda

Je-li zaměstnavatel prozíravý, pochopí, že mu Vaše studium v středně-, dlouhodobém horizontu přinese benefity. Získáte nové znalosti a zkušenosti a díky nim budete pro firmu platnější.

Zaměstnavatel si vás navíc může zavázat podpisem kvalifikační dohody, abyste mu hned po dokončení studia netekli jinam.

Kvalifikační dohoda je závazek zaměstnavatele, že umožní zaměstnanci zvýšení kvalifikace, a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu. Tento závazek nesmí být delší než 5 let.  [§ 234 a následující, zákoníku práce]

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace máte nárok na studijní volno

Nejprve si pojďme říct, co se považuje za zvyšování kvalifikace?  Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Ten soulad s potřebou zaměstnavatele je velmi důležitý a z pohledu zákoníku práce i zásadní. Protože, pokud zaměstnavatel rozhodne, že vaše zvyšování kvalifikace není v souladu s jeho potřebami, tak vám není povinen poskytovat žádné úlevy.

Pokud byste se ale dohodli, náleží vám dle § 232 zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku následovně:

 • v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,

 • 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou (pozor na opravné termíny se nárok nevztahuje),

 • 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria,

 • 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou,

 • 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.

Výhody jsou fajn, ale měli byste také vědět, že je zaměstnavatel oprávněn sledovat průběh a výsledky vašeho studia.

Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete, jsou tu i méně populární kroky, které mohou být pro obě strany komplikací jak v pracovním tak i osobním životě.

2. Je možné si snížit pracovní úvazek

A co když se nedohodneme? V tom případě je možné snížit si pracovní úvazek po nezbytnou dobu tak, abyste prostě mohl(a) studovat. Toto rozhodnutí má ale svá úskalí.

Jednak si zaměstnavatel (možná) bude muset najít dalšího pracovníka, který Vás může (časem) nahradit, ale hlavně se Vám propadnou příjmy, což může být v dnešní nejisté době problém.

3. Změna zaměstnavatele

Pokud zaměstnavatel se snížením pracovního úvazku nesouhlasil, zvážil bych změnu zaměstnavatele.

Ano, je to mnohem razantnější řešení – a teď záleží na lokalitě, kde bydlíte -, ale dnes při převisu nabídky pracovních míst nad poptávkou by to nemusel být až takový problém.

Ono by to totiž tak stejně časem dopadlo a dřív nebo později byste od něj odešel/odešla. Pokud pro svoji současnou pozici nepotřebujete vyšší kvalifikaci, úspěšně dokončeným studiem se Vám otevřou i další pracovní možnosti (a mnohdy i za lepších podmínek).

4. Vyberte si školu, která umožňuje hybridní výuku

V dnešní době jsou i takové vysoké školy (ale tady záleží na oboru), které Vám umožní lépe skloubit dálkové studium s prací např. pomocí hybridní výuky.

Ta funguje tak, že jsou přednášky dostupné nejen pro fyzicky přítomné studenty, ale jsou i streamované online a nahrávané, takže se k nim můžete vrátit kdykoliv to Váš volný čas umožní.

>>Hybridní výuku nabízíme i na Vysoké škole Newton. Chcete vědět víc?<<

Sám jsem touto formou komunikoval se studenty během zimního semestru. Myslím, že to pro ně byla obrovská výhoda, protože si sami mohli podle svých možností určit, kdy a kde se přednášky „zúčastní“. Podle mě je to budoucnost vysokého školství.

Není to tak bezvýchodné, jak to teď vypadá

Cesty ke vzdělání existují a to v každém věku. Ano, přiznávám, nemusí být ale vždy tak jednoduché, jak bych Vám to z celého srdce přál . 🍀

Kombinované studium neprobíhá jednou týdně

Ještě mi dovolte doplnit moji odpověď o následující důležitou věc, která také padla ve Vašem komentáři. Kombinované studium neprobíhá na vysokých školách každý týden.

Zpravidla probíhá v nějaké kombinaci pátek/sobota/neděle jednou za 14 dní, nebo jednou za měsíc. Ta „přímá“ výuka nemusí to být tedy tak časově náročná, jak se možná na první pohled zdá. Samozřejmě jsem si vědom, že i tak je to hodně času, ale tento čas se jistě vyplatí.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Pavel Semerád

5/5 - (4 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Komentáře: 2

 1. Doplnil bych možnost 5: Některé školy mají kombinované studium organizované tak, že výuka probíhá výhradně o víkendech. Pak ke kolizi s potřebami zaměstnavatele nedochází, pokud ovšem dokáže studující zaměstnanec všechny své povinnosti stíhat (studium odpovídá plnému úvazku).

  A možnost 6: Na mnoha školách je možná domluva o individuálním studijním plánu. To neznamená, že by student některé předměty nemusel dělat, ale že je například nebude muset dělat prezenčně, až na výjimečné případy. Často to je možné i bez oficiální podpory ze strany školy, jsou vyučující, kteří na osobní přítomnosti studenta netrvají, protože ji nevnímají jako podstatnou (veřejné školy), nebo je to placená služba (soukromé). Pochopitelně se to bude lišit podle oboru, jiné jsou možnosti budoucího zubaře a jiné budoucího architekta.

  Poslední doplnění je k možnosti 1: Možnost studia je veliký benefit ze strany zaměstnavatele. Dobrý zaměstnavatel je si toho vědom a využije ho pro zvýšení loajality svého zaměstnance. Špatný zaměstnavatel nikoliv, ale kdo z nás by chtěl pracovat pro špatného zaměstnavatele?

  1. Velmi děkuji za Vaše doplnění. Nejvíce se mi však líbí Váš závěr – také bych pro toho špatného pracovat nechtěl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *