Mohu citovat dílo v diplomce, i když je jeho užití zakázáno?

Otázka mého čtenáře

Rád bych se Vás zeptal na citování zdrojů v diplomové práci. Jedná se o to, že jsem v několika knihách a časopisech objevil upozornění typu:

  • Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.
  • All rights reserved. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.
  • Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost.
  • Copyright of Educational Leadership is the property of the Association for Supervision & Curriculum Development and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder’s express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

Je možné knihy přímo citovat či parafrázovat v diplomové práci, když v nich najdu takové upozornění, nebo je třeba někoho kontaktovat či se jim úplně vyhnout?

Většinou se jedná o knihy dostupné buď v univerzitní knihovně, nebo online přes BOOKPORT, tak jsem si původně myslel, že je v pořádku je použít, ale teď jsem dost znejistil. Proto se obracím na Vás.

Děkuji Vám předem za odpověď.

Moje odpověď

Děkuji Vám za otázku, rád na ni odpovím.

Jsem velmi rád, že berete citování a licence pro užití díla tak vážně. Je pravdou, že je nutné během užití cizích zdrojů respektovat příslušnou licenci a autorský zákon.

Licence – ochrany díla z hlediska práva

Licenční ochrana autora spočívá v tom, že se může rozhodnout, komu a za jakých podmínek  své autorské dílo zpřístupní a jak s ním uživatel může dále nakládat.

Možná už jste slyšeli o variantách Creative Commons (CC), na základě jejichž označení je zřejmé, jak můžete s konkrétním dílem nakládat.

Díky tomu víte, jestli můžete dílo šířit a upravovat, jestli musíte uvádět autora a zachovat licenci, nebo jestli můžete dílo využít komerčně, příp. zda do něj nesmíte zasahovat.

O tomhle tématu by se dalo psát hodiny. Pokud by Vás tato problematika zajímala více, projděte si popis tohoto hesla na Wikipedii, nebo navštivte přímo stránky CreativeCommons.org.

Jak se na citace cizích děl dívá autorský zákon?

Autora samozřejmě chrání i autorský zákon. V tomto ohledu bych rád upozornil na dva odstavce, které najdete v §  11 (osobnostní práva).

(2)Autor má právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé.
(3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. […]

Citovat v diplomové práci můžete, protože…

Záměrně jsem zvýraznil podmínku „nestanoví-li tento zákon jinak„. Když se totiž podíváte do § 31 (citace), najdete tam výjimky, v rámci kterých nezasahujete do autorských práv, pokud:

  • užijete v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
  • užijete výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
  • užijete dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

Z toho vyplývá, že se na Vaši závěrečnou práci vztahuje výjimka – jedná se o vědeckou a odbornou tvorbu.

Nezapomeňte ale uvést zdroj

V autorském zákoně je však také uvedeno, že je nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Jak vidíte, citovat můžete v diplomce různá díla a není to až tak velká věda.

Přeji Vám proto, aby Vám všechny využité zdroje pomohly napsat lepší diplomku.

Pavel Semerád

5/5 - (4 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *