V diplomce jsem špatně citoval zdroj, je to vážná chyba?

Otázka mého čtenáře

Chtěl bych Vás požádat o radu. Po odevzdání diplomové práci jsem zjistil, že jsem se dopustil špatného citování příspěvků ze sborníků.

Konkrétně jsem vynechal autora a název příspěvku. Uvedl jsem jen název, editora/-y a ostatní údaje samotné knihy. Zpětně mě to mrzí a uvědomuji si, že tato část citace byla velmi významná.

Chtěl bych se zeptat, co v tomto případě může hrozit a jestli má smysl kvůli tomu odevzdávat erratum. Dle pana školitele se nejedná o závažný problém a na mém místě by to neřešil.

Další dotaz je spíše hloupý a týká se přílohy. Mám tam totiž nějakou dokumentaci, která se týká účasti na konferenci, kde jsem prezentoval předběžné výsledky práce, a uvádím tam i základní údaje o této konferenci (jak často se koná, kdo ji pořádá apod.). Tyto údaje jsem necitoval vůbec.

Jak závažný problém to je, když čtenář má k dispozici odkaz na web této konference?

Moje odpověď

Děkuji Vám za důvěru, rád Vám na Vaše otázky odpovím.

Citování příspěvků ze sborníků může být někdy oříšek, protože zvláště u zahraničních zdrojů a u kratších sborníků se to může spíše zdát jako monografie. Takže pro Vaše pochybení mám pochopení.

Jasně, citujícím autorům by se to stávat nemělo a zdroje by měly být citovány co nejpřesněji, aby je byl čtenář schopen dohledat.

Znamená to tedy, že by citace měla vždy obsahovat jména autorů, název článku, příspěvku, nebo kapitoly a potom informace o samotné publikaci.

Co ale dělat, když ale v citaci na něco zapomenete?

Osobně se kloním k názoru Vašeho pana školitele. Pokud je totiž čtenář schopen „alespoň nějak“ informace dohledat v dané publikaci, nemělo by se jednat o plagiát.

Sice čtenářům dohledání neulehčíte, ale při troše snahy se ty informace dohledat dají. Závažnější je to u přímých citací, tam by měla být uvedena i strana, na které je text uveden.

Erratum bych ale kvůli tomu nesepisoval.

Jak citovat základní informace o konferenci?

Nejprve začnu tím, že máte můj obdiv za to, že jste vystoupil už jako student navazujícího studia na konferenci. Nebývá to až tak časté a je správné to ocenit. 🙂

U popisu konference platí totéž co u jiných zdrojů. Jedná-li se o obecné informace (např. jak často se koná a kdo ji pořádá), citovány být nemusejí. Předpokládám, že svůj vlastní příspěvek řádně citujete v seznamu použité literatury.

Pokud by se ale jednalo o nějaké „specifické“ informace, měl by být zdroj (např. webové stránky, sborník, atd.) řádně citován.

Takže hlavu vzhůru a připravte se na obhajobu.

Přeji Vám úspěšné státnice.

Pavel Semerád

5/5 - (2 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *