Jak napsat teze diplomové práce k obhajobě?

Tak, jak jste na tom s diplomovou prací? Už jste ji vyvázali a odevzdali? No paráda. Tak ještě napsat teze diplomové práce, připravit se na obhajobu a směle ke státnicím.

Počkat teze? To jako vážně musím?

Pokud to vyžaduje vaše vysoká škola, tak ano. Pro jistotu si to ale raději ještě ověřte. Já jsem zpracovával jen teze k dizertační práci (autoreferát dizertační práce), ale není vyloučeno, že je po vás budou chtít i u diplomky (a u bakalářky).

Co to jsou teze diplomové práce?

Nebojte, není to nic náročného. V podstatě jde o stručné shrnutí vaší práce a tento dokument je k dispozici pro případné zájemce u obhajoby (vč. členů zkušební komise).

Tomuto účelu by měl odpovídat i rozsah. U diplomových prací stačí 5-10 normostran toho nejdůležitějšího. U dizertačky stačí 15-20 normostran. Do tohoto rozsahu nezapočítávám „obal“ a povinné náležitosti (viz níže bod 2).

Teze se odevzdávají na studijní oddělení ještě před obhajobou v požadovaném formátu (A4 × A5, sešité sešívačkou × kroužková vazba × termovazba, apod.).

Vazbu vč. tisku a doručení až domu si můžete pohodlně objednat u partnera mého blogu DIPLOMKA24.cz. A když v objednávce zadáte kód TATULDA, získáte 20% slevu na tisk.

Grafická úprava sice záleží na vás, ale nedoporučuji vám, abyste se výrazně odchylovali od jednotného vizuálního stylu, kterým je psána vaše práce. Přece jen je to oficiální dokument, který se může archivovat.

A teď to hlavní – co by ty teze měly obsahovat?

Vycházejme z toho, že se jedná o shrnutí vaší práce. Takže by měly obsahovat:

1. Titulní strana

Použijte stejnou titulní stranu, kterou jste použili u diplomové práce. Jen slova „Diplomová práce“ nahraďte slovy „Teze diplomové práce“.

2. Informace o vás, studijním oboru, oponentech a o obhajobě

Jde-li o teze zpracované ideálně podle oficiální šablony, potom následuje strana, kde jsou uvedeny:

  • informace o vás (Jméno a příjmení vč. titulů),
  • informace o vašem vedoucím práce (školiteli) – jméno a příjmení vč. titulů katedra/fakulta/adresa,
  • informace o vašem oponentovi (o vašich oponentech) – jméno a příjmení vč. titulů a obvykle i místo, kde působí.
  • Dále se uvádějí formální informace o tom, kde a kdy se obhajoba koná obhajoba, a kde je možné se s prací seznámit ještě před obhajobou. (Pokud tyto informace neznáte, psát je nemusíte.)

3. Abstrakt / anotace / shrnutí, klíčová slova

Podle požadavků vysoké školy se v tezích uvádějí abstrakt, anotace, nebo shrnutí, a klíčová slova.

4. Obsah

Pro tento váš dokument vygenerujte také samostatný obsah.

5. Úvod

Stejně jako v diplomce i tento úvod by měl obsahovat základní odpovědi na to, jaké téma a (aktuální) problém řešíte a jaká je vaše motivace, tedy čeho chcete dosáhnout.

6. Cíl a metodika

V této části uveďte vaše cíle, výzkumné otázky a hypotézy. Nezapomeňte ani na metodiku, ze které by mělo být jasné, jak jste stanovené cíle plnili.

7. Současný stav poznání

Raději méně než více. Prostě to úplně ze všeho nejvíc důležité. Jak poznat, co je důležité? Jednoduše – prostě na to nějak navazujete, ovlivňuje to vaše myšlení a směrování. Nekopírujte ale obecné definice a poučky.

8. Přehled vlastních výsledků

Tohle je pasáž, ve které se můžete rozepsat více. Jde o to ukázat, co jste udělali a s jakými výsledky. A samozřejmě to musí (postupně) dokazovat, jak jste (s)plnili zadané cíle.

9. Závěr

Vhodné zakončení a shrnutí předloženého textu.

10. Seznam (v tezích) použité literatury

Stejně jako v diplomce i tezích je nutné citovat a samozřejmě uvádět seznam použité literatury.

(Dále se tu mohou v tezích objevit např. vaše publikace a váš životopis. Tohle si ale ověřte, ať na něco nezapomenete.)

Tak a teze diplomové práce jsou hotové! 🙂

Na úplný závěr ještě důležité upozornění: Obsah tezí musí kopírovat odevzdanou práci. Říkám to jen proto, aby někoho (náhodou) nenapadlo odevzdat obsahově odlišnou práci.

Připravte se na obhajobu

Pokud nechcete ponechat u obhajoby nic náhodě, zvu vás na moje Školení Jak obhájit diplomku, kde vám předám více rad a doporučení k obhajobě. Těším se na vás!

Přeji vám, ať svoji práci úspěšně obhájíte.

Pavel Semerád

3.7/5 - (4 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *