Jak probíhá doktorské studium (Ph.D.)?

Doktorské studium jsem úspěšně absolvoval v roce 2014 na Mendelově univerzitě v Brně. Studoval jsem obor Finance na Provozně ekonomické fakultě. V tomto článku se s vámi podělím o své zkušenosti s tím, jak probíhá doktorské studium?

Tenhle článek je určený hlavně pro zájemce o studium prezenční formy. Pokud chcete doktorát studovat kombinovaně, nebudou se vás týkat části o výuce a vedení závěrečných prací. Jinak jsou nároky na oba typy studentů srovnatelné.

Jak asi tušíte, vše začíná podáním přihlášky do studia. Co byste měli vědět ještě před podáním přihlášky, najdete např. i v tomto mém videu.

Co vás čeká hned první dny studia?

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek a po zápisu do studia se stanete právoplatným členem vaší katedry nebo ústavu. Dostanete přidělenou svoji kancelář, svůj počítač a další vybavení, které potřebujete pro plnění svých povinností.

Stanou se z vás učitelé

Před tím, než se naplno pustíte do výzkumu, tak půjdete do boje 🙂 – stanou se z vás učitelé. Budete mít své cvičení a vy tak budete studentům přednášet, budete jim vysvětlovat látku a také je budete zkoušet.

Vedoucí bakalářské práce

Pravděpodobně se z vás také stanou vedoucí bakalářských prací. Většinou mají doktorandi 1-2 bakalářské práce v rámci jednoho akademického roku.

První psaní vědeckých článků a podávání grantů

Ještě, než se pořádně rozkoukáte, tak už vás bude školitel tlačit do toho, abyste začali publikovat. To znamená psát vědecké články a připravovat příspěvky na konference. To je dobře, protože, kdyby to neudělal, tak byste „tu vědu“ odkládali na neurčito.

Kromě toho si ještě můžete podat přihlášku do interních grantů, příp. pokud vás vezme školitel do týmu, tak i do externích grantů, a vy tak získáte další finanční prostředky na nákup vybavení, na úhradu vložného a cestovného na konference a taky na stipendium.

Obhajoba tezí dizertační práce

Dalším milníkem (takovým kontrolním bodem) je obhajoba tezí dizertační práce. Kdy se budou konat, záleží na zvyklostech vaší vysoké školy a na harmonogramu akademického roku.

Během obhajoby předstoupíte se svojí prací před akademiky z nejrůznějších oblastí a budete jim prezentovat současnou podobu vaší práce. Nemusíte se bát. Většinou se jedná:

  • o úvod, tedy o jakýsi vhled do problému – co přesně chcete řešit,
  • o cíl – ten cíl by měl být dostatečně AMBICIÓZNÍ 😉 ,
  • a o metodiku – jakým způsobem chcete vašich cílů dosáhnout.

Plnění studijních povinností

Kromě výzkumu musíte skládat i zkoušky z odborných předmětů v rámci vašeho studijního programu.

V 1. ročníku jsou zkoušky všeobecnějšího rozsahu. Např. já jsem měl zkoušky z Ekonomie a z Metodologie vědy. Na některých oborech se dělají zkoušky i např. ze Statistiky.

V dalších ročnících pak už záleží na vašem individuálním studijním plánu, který připravujete se svým školitelem. Většinou se jedná o předměty s užším zaměřením na vámi zkoumanou oblast.

Já jsem měl zkoušku z Teorie daní a z Teorie financí. Součástí těchto zkoušek je i zkouška z cizího jazyka – obvykle z angličtiny. Na dodržování vašeho studijního plánu dohlíží kromě školitele i oborová rada.

Stáž, studijní pobyt, povinnost vyjet do zahraničí

Součástí individuálního studijního plánu je i výjezd do zahraničí na nějakou stáž nebo na studijní pobyt.

Pro mě osobně to byla obrovská zkušenost. Navíc jsem vycestoval již po dvou měsících studia a celý listopad jsem strávil na WU ve Vídni na jednom z nejlepších daňových institutů na světě.

Byla to pro mě téměř nepopsatelná příležitost vidět, jakým způsobem probíhá výzkum v zahraničí, což mě velmi posunulo.

Viděl jsem nejrůznější konference, viděl jsem úplně poprvé diskuze u kulatého stolu (round table), kde se scházeli vědci z různých oborů a diskutovali společné téma. A po svém návratu jsem se snažil využít tyto své nové zkušenosti nejen při psaní dizertační práce.

Poslední ročník studia (před odevzdáním dizertačky)

V posledním ročníku se již věnujete hlavně psaní a dokončení dizertační práce. Své výsledky průběžně a pravidelně konzultujete se svým školitelem a prezentujete je i v odborných publikacích a na konferencích.

Malá obhajoba dizertační práce (ústavní obhajoba)

Když už cítíte, že je vaše práce hotová, předstoupíte s ní před své kolegy na ústavu nebo na katedře na takovou malou obhajobu. Dopadne-li dobře, můžete práci po zapracování doporučení dokončit, nechat vyvázat a podat si přihlášku ke státní závěrečné zkoušce.

Přeji vám úspěšné studium.

Pokud řešíte nějaké studijní záležitosti, napište mi a pomohu vám.

Pavel Semerád

4.7/5 - (7 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *