Kontrola na plagiát ukázala 50% shodu s jiným dokumentem

Jedním z nejrozšířenějších softwarů pro odhalování plagiátů na českých vysokých školách je Theses – odevzdej.cz spravovaný Fakultou informatiky Masarykovy univerzity.

Theses dokáže během několika hodin (maximálně dnů) porovnat odevzdanou práci s již odevzdanými pracemi a odhalit shodu i s jinými online zdroji.

Sami ho můžete kdykoliv využít a udělat si kontrolu na plagiát ještě před tím, než svoji diplomovou práci odevzdáte. Základní kontrola je zdarma, chcete-li podrobnější protokol, stojí 27 Kč.

Po kontrole vám dojde protokol, který vám ukáže, kde všude byl váš obsah publikován. Můžete si tak zkontrolovat, jestli vše řádně citujete. Je to jedním z poměrně jednoduchých způsobů, jak se vyhnout plagiátorství.

Nemusíte se bát, že by tam práce zůstala uložena napořád. Theses ji smaže sám automaticky po 5 dnech od odeslání výsledku na váš e-mail. Taky ho využívám. 🙂

Co se přihodilo mé čtenářce?

Stejně jako já, tak stejný postup udělala i jedna moje čtenářka se svojí bakalářskou prací. Vyšla ji celkem malá shoda – 1 %, přičemž u všech zdrojů byla uvedena shoda méně než 5 %.

Problém však nastal u jednoho zdroje, kde bylo v poznámce uvedeno, že tento dokument obsahuje 50 % podobného textu se zkoumaným dokumentem. Protože nevěděla co s tím, zvláště když z tohoto zdroje nečerpala, napsala mi o radu.

Moje odpověď

Děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mě obrátila, rád Vám odpovím. Situaci jsem tentokrát konzultoval i s tvůrci softwaru na Masarykově univerzitě.

Ti potvrdili mojí domněnku, že k takové shodě může dojít např. v případě, kdy je porovnávaný zdroj malého rozsahu = je krátký. V takovém případě se může stát, že je ve Vámi odevzdané práci obsaženo větší množství = větší shoda.

Kdy se to může stát?

Já sám si dokážu představit případ, kdy budete citovat informace např. z nějakého jednostránkového dokumentu (= tiskové zprávy) veřejné správy. Pokud z něj převezmete celou tabulku, může být shoda dokonce vyšší než 50 %.

To, že jste s tímto dokumentem přímo nepracovala, neznamená, že ho už necitoval někdo jiný a tím pádem se vám ukáže shoda i s tímto primárním zdrojem.

Můžete zůstat klidná!

V každém případě bych Vás rád uklidnil. Theses nemá tu pravomoc, aby o Vaší závěrečné práci rozhodl, jestli to je nebo není plagiát. Tuto pravomoc má jen člověk, který je za rozhodnutí zodpovědný. Obvykle Váš vedoucí práce.

Ten vezme při svém rozhodování do úvahy všechny rozhodné skutečnosti, které mohou vyjít ve Váš prospěch. Chci tím tak říct, že pokud jste při své práci (vědomě) nepochybila, pravděpodobně Vaše práce projde bez větších problémů.

Chci však zdůraznit ještě jednu věc. Ani shoda 1 % ještě nemusí automaticky znamenat, že práce není plagiát. Vždy je nutné vycházet z celkového kontextu, co je a co není řádně citováno, a v jaké pasáži je shoda odhalena.

Závěrem ještě jedno doporučení: Pokud jste přesvědčena, že Theses během své kontroly pochybil, můžete odkaz na práci odeslat tvůrcům softwaru. Díky tomu se můžete podílet na jeho vývoji a pomoci mu dosahovat ještě lepších výsledků.

Pokud potřebujete poradit při psaní závěrečné práce, nebo nevíte čím a jak ji vylepšit, napište mi a můžeme se na to podívat společně..

Pavel Semerád

4.8/5 - (16 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *