Jaké jsou povinnosti vedoucího diplomové práce?

Vedouci práce

Pokud se chystáte psát bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci, pravděpodobně jste už slyšeli pojem „vedoucí práce“ nebo „školitel“.

Tyto pojmy sice znějí tajemně až strašidelně, ale při tom se jedná o člověka, který se vám naopak bude snažit pomáhat při vašem akademickém psaní.

Závěrečnou práci za vás sice nenapíše, ale dle svého nejlepšího vědomí a svědomí se vás bude snažit provést pomocí rad a doporučení od záměru až k úspěšné obhajobě.

Dnes bych vám proto rád napsal, jaké jsou povinnosti vedoucího diplomové práce, jaká jsou jeho práva a co rozhodně mezi jeho povinnosti nepatří. Doporučuji vám, abyste si našli chvíli na pročtení alespoň nadpisů v textu. Pomůže vám to lépe pochopit vaše role.

Povinnosti vedoucího diplomové práce.

Musí znát formální požadavky na závěrečné práce.

Vedoucí bakalářské a diplomové práce musí znát veškeré formální požadavky, které jsou kladeny na závěrečné práce na vaší vysoké škole. To ale neznamená, že ho z nich budete bezdůvodně přezkušovat.

Doporučuji vám navštěvovat v průběhu semestru předměty zaměřené na zpracování závěrečných prací, kde se dozvíte vše důležité. Jedná se o např. o předměty s názvem Bakalářská práce, Bakalářský seminář, Diplomní seminář, Diplomová práce, Závěrečná práce, Zpracování textu apod.

Pokud přece jen nedostanete požadovanou odpověď na semináři, pročtěte si Směrnici děkana (rektora) nebo Harmonogram akademického roku, kde tyto informace určitě najdete.

V případě nouze zkuste ještě navštívit studijním oddělení a teprve potom kontaktujte vedoucího.

(Spolu)garantuje úroveň a kvalitu práce.

Spolu s vedoucím katedry (ústavu), garantem studijního oboru a děkanem fakulty (rektorem univerzity) garantuje úroveň závěrečné práce.

Svým podpisem potvrzuje, že je zadání po formální stránce v pořádku, že je téma vhodné pro studovaný obor a že je přiměřeně náročné.

Dohlíží na zpracování diplomky.

Průběžně dohlíží na zpracování závěrečné práce. Studentům umožňuje osobní nebo distanční konzultace a poskytuje doporučení, co by měli udělat, aby byla práce co možná nejlepší.

Studenti se často mylně domnívají, že je jejich bakalářka nebo diplomka kolektivním dílem, kterou píšou spolu s vedoucím v poměru 50:50. Ve skutečnosti je to ale student, který by měl prokázat samostatnost při zpracování z cca 90 % (raději více než méně).

Pouze zbývající část je určena pro prostor k diskuzi s vedoucím, při které se řeší stěžejní části a vývoj práce.

Zpracovává posudek vedoucího práce.

Po odevzdání vaší diplomky do informačního systému univerzity a na studijním zpracovává posudek vedoucího práce, ve kterém práci zhodnotí a rozhodne, zda práci doporučuje k obhajobě a navrhne známku.

Vedoucí diplomky nemá povinnost.

Nutit a přemlouvat studenta k psaní diplomky.

Vedoucí vás nemusí nutit ke konzultacím, motivovat vás nebo vás snad přemlouvat ke psaní. Vedoucí, kterému na vás záleží, to ale přece jen alespoň ze začátku zkusí. (Jak dopsat diplomku, ze které už šílíte?)

Opakovat svá doporučení. Záleží jen na vás, co si z nich vezmete.

Připravte se na to, že nebude opakovat svá doporučení a připomínky. Buď se jeho pokyny řídit budete, nebo nebudete. Je-li však řečeno nějaké doporučení, předpokládá se, že bude využito na 110 %.

Pokud si myslíte, že ten konzervativní člověk tomu nerozumí (přitom viděl obhajobu několika stovek prací a sám jich několik desítek už úspěšně vedl), pak dejte na rady kamaráda z hospody a buďte cool.

Tu kapitolu se seznamem použité literatury tam vážně nedávejte. Pravděpodobně váš novátorský přístup bude zohledněn v posudku i při obhajobě (negativně).

Nebude netrpělivě vyhlížet, až mu (konečně) „něco“ pošlete.

Neočekávejte, že bude vyhlížet vaši rozpracovanou verzi dlouho do noci a ráno už bude připraven ke konzultaci ve své kanceláři. Možná budete překvapeni, ale váš vedoucí je taky jen člověk. V noci spí a přes den řeší i jiné povinnosti.

Nemusí odpovědět do 24 hodin od přijetí emailu.

Vedoucí práce nemusí odpovědět do 24 hodin od odeslání dokumentu ke konzultaci, pokud se na tom předem nedomluvíte. Počítejte s tím hlavně v období, kdy se bude blížit termín pro odevzdání.

Čím více je v práci již napsáno, tím více času potřebuje na zodpovědné pročtení a přemýšlení o ní. Chcete-li sami urychlit odpověď, odlište barev nové nebo změněné pasáže.

Nenuťte vedoucího číst celou práci znova a znova. Snadno se pak může stát, že přehlédne něco důležitého.

Nemusí opravovat jazykové nedostatky ve vaší diplomce.

Vedoucí nemá povinnost suplovat učitele českého jazyka (pokud jím skutečně není). Takže vám nebude opravovat hrubki a jazyková nedostatek v prácy,  ani upravovat věty tak, aby dávaly smysl. Pozor si dejte hlavně na shodu podmětu s přísudkem.

Používejte Kontrolu pravopisu a gramatiky, která je základní službou dobrého textového editoru.

Jaká práva má vedoucí práce?

Vedoucí diplomové práce má mnoho povinností. Některé jsou automatické, některé vyplývají z jeho funkce. Přesto má každý vedoucí i svá práva, která je dobré respektovat.

  1. Má právo býti respektován. Vy jste si ho přeci vybrali, takže ho považujete za odborníka v dané oblasti.
  2. Má právo na slušné zacházení. 🙂 Obvykle postačí, pokud při komunikaci s ním použijete pravidla slušného chování s alespoň minimální špetkou úcty, kterou si zaslouží.
  3. Má právo stanovit pravidla a požadavky na spolupráci a konzultace. Obvykle zohledňuje i vaše časové možnosti.
  4. Navrhuje oponenty závěrečné práce. Má právo navrhnout jiného odborníka, který zhodnotí vaši práci před tím, než ji budete obhajovat před komisí.
  5. Má právo dát své nedoporučení práce k obhajobě. Pokud není spokojen s úrovní zpracování, může se stát, že práci nedoporučí a vy ji budete muset přepracovat. Obvykle se tak ale děje, když s ním nekonzultujete, práci odfláknete nebo píšete na poslední chvíli, nesplníte cíl nebo tento cíl neodpovídá požadavkům na závěrečné práce. Pokud s vedoucím průběžně konzultujete, na tyto problémy vás včas upozorní.
  6. Vedoucí vám může nabídnout stipendium, nebo vaši práci navrhnout na cenu děkana nebo rektora. Když bude přínosná, proč ne? 🙂

Přeji vám, abyste si vybrali vedoucího, se kterým si názorově „sednete“ a ať práci bez větších problémů obhájíte.

Pavel Semerád

4.5/5 - (26 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Komentáře: 4

  1. Dobrý den, mám v Vám dotaz, je vedoucí bakalářské/diplomové práce nějak honorován? Případě, je vhodné po ukončení práce nějak projevit vděčnost a jak nejvhodněji? S pozdravem J.Suja

  2. Dobrý den, mám dotaz na limit do kdy by měl správně odepsat vedoucí mé bc. práce. 1.4 jsem mu poslal svou práci, kde v práci byla dopracována praktická část. Do teď jsem se nedostal odpovědi a už jsem ji posílal 2x. Žiju sám z důvodu osiření a pracuji jako učitel na střední škole a nemám jinou možnost, než s ním spolupracovat skrze emaily. To ale moc nefunguje. Tak by mě zajímalo, co by ste mi doporučil Vy. Za 9 dní mám odevzdat a nedostal jsem žádnou zpětnou vazbu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *