V diplomce mi chybí diskuze a celkově mám málo stran

Přestože mohou autoři přistoupit ke zpracování diplomové práce z různých pohledů, existují, řekněme jakási, (ne)psaná pravidla, co všechno by diplomka měla obsahovat a jak by měla z formálního hlediska vypadat.

Práce by tedy měla obsahovat – úvod, cíl, metodiku, literární rešerši, praktickou část, diskuzi, závěr, seznam použité literatury a příp. přílohy. Přestože se ve vědeckých článcích někdy praktická část a diskuze spojují, v diplomce jsem spíše pro jejich oddělení.

Formální požadavky pro závěrečné práce si může každá vysoká škola stanovit individuálně obvykle směrnicí děkana nebo rektora. Každý autor by si tyto informace měl ve vlastním zájmu alespoň jednou přečíst, neboť mu to může ušetřit zbytečné starosti.

Příběh mé čtenářky

Mám v diplomce hrozně pitomou chybu. 😞 Zapomněla jsem napsat závěrečnou diskuzi, nebo spíš jsem si naivně myslela, že tam být nemusí, protože přímo mé téma zpracováno ještě nebylo (podobná ano, až teď mi to dochází).

Vedoucí práce mi to v posudku vytkla, oponentka ne. Já nevím, jak to obhájit, abych nenadělala víc škody než užitku.

A ještě mi byl vytknut nepoměr stran obou částí práce. Teoretickou část mám delší, než praktickou a dohromady mám méně než požadované minimum 60 stran. Vím, že je to špatně, ale zase netuším, co říct, abych to nezhoršila. 😞

Moje odpověď

Děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mě obrátila se svojí otázkou. Pokusím se Vám poradit.

Přesto si hned na úvod neodpustím průpovídku, která Vám sice nijak teď nepomůže, ale mohla by pomoci ostatním, aby se vyvarovali podobných chyb.

Největší chybou, kterou jste podle mého názoru udělala, je, že jste práci s vedoucí dostatečně nekonzultovala. Jinak by Vás na tyto nedokonalosti upozornila dříve než ve svém posudku.

Cokoliv, co dále napíšu, je jen o výmluvách. Možná trochu hloupých výmluvách. Vždyť sama přiznáváte, že o chybách víte. Budiž Vám alespoň chabou útěchou, že Vám ty chyby nevytkla oponentka (možná je nepovažovala za zásadní) a že máte dva doporučující posudky.

Jak to udělat s obhajobou diplomky?

Upřímně. Pokud bude komise číst posudek vedoucí podobně jako já, dojde k podobnému závěru – jste další, která nekonzultovala.

Pozor, to však není až taková katastrofa. Není povinností studenta, aby s vedoucím konzultoval. Přesto to doporučuji!

Komise bude práci posuzovat komplexně. Není to tedy o tom, že když jste tyto chyby udělala, že Vás automaticky vyhodí. Připravte si proto tu nejlepší obhajobu, jaké jste schopna a prodejte práci komisi i bez diskuze a bez požadovaného rozsahu.

Sice se na to asi někdo zeptá, ale pořád je tu nějaká pravděpodobnost, že to projde bez povšimnutí a vášnivé diskuze.

Co ale (ne)říct, když se někdo zeptá?

Řekněte pravdu.

Nejhorší by bylo, kdybyste za viníka označila vedoucí práce. To byste si hodně ublížila.

Vaši práci jsem nečetl. Je tu pořád jistá naděje, že přestože Vám chybí kapitola Diskuze, tak své výsledky diskutujete v praktické části. To by mohla být polehčující okolnost a docela pádný argument ve Váš prospěch.

Záleží ale hodně na požadavcích vysoké školy. Je-li Diskuze mezi formálními požadavky, pak by práce neměla být doporučena k obhajobě. To ve Vašem případě ale neplatí, takže tu pořád je naděje na úspěch.

Že je práce kratší než předepsaný rozsah?

Pak záleží na její struktuře. Přestože si podle Vašeho příběhu myslím, že to nebude Váš případ, je možné, že jste část vlastní práce uvedla do příloh. Tím jste praktickou část opticky zkrátila. To by mohl být opět akceptovatelný důvod.

Není to Váš případ?

Myslel jsem si to. Pak musíte u obhajoby ustát a obhájit, že i tato kratší diplomka obsahuje vše potřebné a že došlo k naplnění cíle.

I to by se dalo akceptovat. Některé práce jsou totiž vyplňované vatou bezdůvodně, jen aby došlo k naplnění nějakého formálního čísla.

Dá se to obhájit?

Já si myslím, že ano. Musíte si však dát záležet na obhajobě. Nic jiného Vám stejně nezbývá.

Přesto Vám přeji, abyste práci úspěšné obhájila!

Pokud potřebujete poradit, jak připravit obhajobu, přijďte na moje školení Jak obhájit diplomku.

Pavel Semerád

5/5 - (1 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

1 komentář

  1. Velmi záleží na tom, jak moc škola trvá na dodržení jednotlivých stanovených požadavků na závěrečnou práci. U nás se prakticky všechno bere jako doporučení, ne jako nutnost. Samozřejmě má student, který doporučení nedodržel, horší pozici – už jen v tom, že musí počítat s otázkou, proč je nedodržel, a musí přesvědčit komisi, že přesto práce obsahuje všechno to, co má. Ale rozhodně není nedodržení nějakého požadavku samo o sobě důvodem pro neobhájení. Vím ovšem, že některé školy berou své požadavky až absurdně přísně – že jsou třeba schopny odmítnout práci kvůli jinému fontu nebo řádkování.

    Co se týče konkrétní práce tazatelky – nevím o ní nic víc, než co je napsáno v článku. Pokud by interpretace byla přesná a obhajoba probíhala u nás, neviděl bych situaci nijak tragicky. Jsou dva doporučující posudky, jeden bez výhrad, jeden s výhradou, kterou cítím jako spíš drobnější. To by za mě znamenalo zhoršení známky o jeden stupeň, možná o dva, pokud bych tu chybějící diskusi vnímal jako podstatnou (to nelze bez dalších údajů o práci ani odhadnout). Určitě bych ale neuvažoval v intencích přijmout-odmítnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *