Přestup na kombinované studium ze zdravotních důvodů

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně syna. Je teď přijatý na vysokou školu – bakalářské studium v prezenční formě, ale chtěl by přejít ze zdravotních důvodů na kombinované studium. Musí uvádět v žádosti konkrétní zdravotní problémy, které ho k tomuto vedou, nebo stačí jen obecně napsat „zdravotní důvody“? Může jít zatím, co poběží vyřízení žádosti, k zápisu na prezenční formu? Neporadíte? Děkuji.

Moje odpověď

Dobrý den,
přestup na kombinované studium z prezenčního (a obráceně) závisí na podmínkách, které může mít každá vysoká škola různé. Veškeré informace najdete ve směrnici děkana nebo rektora, příp. se můžete informovat na studijním oddělení.

Obor musí být vyučován pro obě formy studia

Obecně platí, že k tomu, aby mohlo dojít ke změně formy studia, je nutné, aby byl studovaný obor vyučován pro obě varianty. Problém by tak mohl nastat v případě, kdy by Váš syn studoval např. magisterský studijní program Právo a právní věda, který má standardní dobu studia 5 let a v kombinované formě nemá alternativu. Stejně tak by byl problém u přestupu na lékařské fakultě o oboru Všeobecné lékařství, který trvá 6 let.

Na přestup do kombinované formy (a naopak) není právní nárok

I když ve většině přestupů nemusí vzniknout zásadní problém a je-li to možné, vysoká škola Vám vyjde vstříc, na samotný přestup není právní nárok.

Co se u žádosti dále posuzuje?

Při posuzování Vaší žádosti se mj. řeší i to, jestli by student splnil požadavky přijetí do druhé formy studia. Stejně tak student musí mít aktivní studium, nesmí mít studium přerušeno nebo ukončeno. Ve vyšších ročnících se posuzuje i plnění studijních povinností a např. registrace k závěrečné práci.

Jak uvést zdravotní důvody v žádosti?

Samozřejmě mají vliv i důvody, proč student přechází na kombinovanou formu. Do žádosti bych ale uvedl jen zdravotní důvody se stručným uvedením, proč mi brání v prezenčním studiu. Mohou to být zejména zdravotní problémy, které se objevily až v průběhu studia (u žen např. těhotenství).

Přiložení lékařské zprávy

Bližší specifikaci zdravotních problémů jako jsou např. lékařské zprávy, příp. znalecké posudky bych dokládal až na vyžádání kompetentních osob na vysoké škole – (pro)děkan nebo (pro)rektor. Mohou totiž obsahovat citlivé osobní údaje. Samozřejmě nic nezkazíte, když je přiložíte i k původní žádosti.

Vždy je nutné, abyste byli schopni kdykoliv Vaše tvrzení doložit.

Nezneužívejte toho!

Samozřejmě existují studenti, kteří se snaží zneužít tvrzení, že mají „zdravotní potíže“, aby zvýšili naděje na kladné vyřízení. Podle mě zbytečně. Z mých zkušeností mohu říct, že se obvykle vysoké školy snaží studentům vyjít vstříc.

Vysoká škola Vám tak umožní přestup na kombinované studium i kvůli (změně) zaměstnání nebo stěhování.

S přestupem zbytečně neotálejte

Protože je nutné řešit administrativní záležitosti ke studiu co nejdříve, zbytečně se změnou neotálejte. Ideálně žádost doručte na studijní oddělení ještě před zápisem. Vyvarujete se tak zbytečným potížím, kdyby Váš syn byl zapsán do studia, ke kterému by pak nemohl nastoupit. Taková doba by však byla započítána do celkové doby studia. Po jejím překročení by pak musel platit poplatky za studium.

Přeji Vám a Vašemu synovi hodně úspěchů ve studiu.

Pavel Semerád

5/5 - (1 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *