Jak je to s opakováním předmětů u státnic?

Vysoké školy se liší nejen svým zaměřením, ale mohou se lišit i způsobem ověřování znalostí a dovedností u státní závěrečné zkoušky, příp. dalšími požadavky.

Jedná se o soubor všech podmínek, které musí být splněny, aby byl student klasifikován konečným hodnocením prospěl (s vyznamenáním). To je ta lepší varianta.

Studenti se ale po těchto podmínkách začnou obvykle pídit až v okamžiku, kdy je hodnocení opačné – neprospěl – a kdy budou muset jednu nebo více části opakovat.

Podobnou situaci teď řeší i Katka, která mi poslala svůj email s otázkou, jestli je někde přesně stanoveno, jak je to s opakováním předmětů u státnic?

Vyhledávala jsem si informaci o tom, jestli je někde přesně stanovené – při neúspěchu u státnic – opakování předmětů. Moje škola má totiž předepsáno, že při nesložení 1 části/předmětu se nehledí ani na to, že z ostatních byla známka A-E, hledí se pouze na to jedno F, které dostanete poté celkově. Tudíž musíte opakovat celé 4 předměty. Je to teprve den, co se s touto informací snažím smířit… Že moje léto bude plné učení, místo nové a naplánované budoucnosti. Chtěla bych poprosit jen o názor nestranného člověka, protože rodina to hodnotí z úplně jiného pohledu…

Moje odpověď

Milá Katko,

děkuji za vaši otázku, přesto si myslím, že jste si na ni odpověděla sama. Každá vysoká škola má možnost stanovit (=spíše upravit) si průběh státní závěrečné zkoušky dle svých podmínek, požadavků a potřeb.

S oficiálním průběhem se můžete seznámit ve veřejně dostupných směrnicích a nařízeních děkana nebo rektora ke státní závěrečné zkoušce.

Nepřísluší mi hodnotit, jestli je nebo není povinnost opakovat celou státní závěrečnou zkoušku (zbytečně) tvrdá v případě, že nesplníte jen jednu dílčí část. Vždy záleží na vysoké škole. Ke srovnání uvádím pravidla, která uplatňují např. Univerzita Karlova a Mendelova univerzita v Brně.

Pokud se skládá státní závěrečná zkouška z více částí, opakuje student pouze tu část, u které neprospěl. [Univerzita Karlova]

Jestliže byl student u státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „nevyhověl“, rozhodne zkušební komise, zda bude opakovat klasifikovanou část nebo části státní závěrečné zkoušky, z nichž nevyhověl, nebo zda bude opakovat celou státní závěrečnou zkoušku. [Mendelova univerzita v Brně]

Neexistuje tedy jednotný postup a je nutné respektovat pravidla konkrétní vysoké školy, kde jste studentkou. Chápu, že je to nepříjemná situace, protože jste si léto představovala asi trochu jinak.

Přesto si myslím, že je to jen „poločas“ a za pár let si na tuto situaci ani nevzpomenete. Život se vás totiž nebude ptát, jestli jste udělala státnice napoprvé nebo jste je opakovala. Zeptá se vás jen na to, jestli umíte nebo ne.

Přeji vám, aby byl váš druhý termín již úspěšný.

Pokud potřebujete poradit, jak připravit obhajobu, napište mi a pomohu vám.

Pavel Semerád

5/5 - (3 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Komentáře: 2

  1. Studijní řád Mendelu 2019:
    „Jestliže hodnocení kterékoliv části státní závěrečné zkoušky, tj. obhajoby závěrečné práce nebo jednotlivých odborných okruhů je „nevyhověl“, musí být celkový výsledek státní závěrečné zkoušky „nevyhověl“. Jestliže byl student u státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „nevyhověl“, opakuje pouze části státní závěrečné zkoušky, z nichž nevyhověl.“
    🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *