Jak se postavit k nedoporučujícímu posudku oponenta?

Snad nic nerozhodí studenta před státnicemi víc než nedoporučující posudek oponenta diplomové práce. Pokud si je totiž vědom, že s vedoucím v průběhu psaní nekomunikoval, špatné hodnocení ho nepřekvapí. Ale od oponenta prakticky vždy!

Tím spíše, když vedoucí hodnotí práci A/1. To pak oponentovo F překvapí i nezaujaté.

Podobná věc se přihodila i jedné mé čtenářce, která mi napsala o radu, jak se postavit k nedoporučujícímu posudku.

Otázka mé čtenářky

Teď odpoledne jsem dostala posudek od oponentky, která moji bakalářskou práci nedoporučuje k obhajobě a doporučuje mi ji přepracovat. Naopak můj vedoucí mi práci hodnotil A/1. Nevím co teď, obhajobu mám mít už ve středu.

Oponentka mi vytýká, mj. citace: prý tam mám více sekundárních citací (neoznačené) než primárních a ve špatném formátu. Upřímně jsem tím opravdu zaskočena, protože jsem se snažila primární zdroje vždy dohledat a vím jen o jedné, kterou jsem tam vědomě nedala.

Šlo o článek, který nebyl veřejně dostupný a abych si ho mohla přečíst, musela bych si ho koupit. Ale více jak polovina sekundárních citací mi přijde nesmyslná a vůbec netuším, jak to mohlo vzniknout. Vědomě jsem to prostě neudělala.

Dále mi vytýká, že mám pouze 3 zdroje aktuální. Mně to přijde logické, protože primární zdroje pochází ze 70. a 90. let.

Druhou zásadní výtkou je, že jsem prý stanovené cíle splnila částečně. Podle mě a vedoucího jsem je splnila.

Práci jsem zpracovala poctivě a sama ve spolupráci s vedoucím. Pravidelně jsem chodila na konzultace a vedoucí s mými postupy souhlasil. Proto s ním plánuji konzultovat i ten posudek oponentky.

Nicméně mi přijde, že obhájit citace nejde a komise mě vyhodí.
Jak se k tomu postavit?

Moje odpověď

Děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mě obrátila. Samozřejmě se Vám pokusím poradit.

Chápu, že je pro Vás vzniklá situace nepříjemná. Navíc nemáte mnoho času na to se rozhodnout, jaký bude Váš další postup např., zda se z termínu státní závěrečné zkoušky neodhlásit a práci neupravit dle doporučení oponentky.

Chtěl bych říct, že neznám Vaši práci, téma ani potřebné okolnosti, za kterých práce vznikala. Moje doporučení jsou tedy jen v obecné rovině.

Považuji za správné, že chcete posudek oponentky konzultovat s Vaším vedoucím. Právě on je tou nejvhodnější osobou, která Vám může dát nejlepší radu, jak dále postupovat.

Problém s naplněním cíle

Jako stěžejní problém nevidím ty citace, ale výtku na nesplnění cíle. Měla byste spolu s vedoucím dobře zvážit oponentčiny argumenty a měla byste být schopna na ně reagovat tak, abyste zkušební komisi přesvědčila o opaku. Vždy však slušně a s respektem!

Pokud byste vůči oponentce vystupovala agresivně a nevhodnou formou, mohla byste si uškodit. Existuje jakási kolegialita mezi zkušební komisí, oponenty a vedoucími, přestože se osobně neznají.

Problém s citacemi

Sekundární citace, tedy citace již citovaného zdroje, autorský zákon nezakazuje. Nedoporučuje se však mj. proto, že může dojít k chybné interpretaci původního zdroje citujícím autorem a vy se vystavujete riziku, že tyto nesprávné závěry převezmete.

Pokud jste však vyčerpala opravdu všechny možnosti – přihlášení se k databázi, kde byl placený článek i ze školního počítače nebo z kterékoliv veřejné knihovny, potom bych v jedné sekundární citaci neviděl žádný problém.

Vy však píšete o polovině zdrojů a to už je opravdu hodně. Tuto skutečnost však zkonzultujte s vedoucím a uvidíte, co Vám na to řekne. Třeba se vše vysvětlí!

Proč je špatné nepoužívat aktuální zdroje?

Výtku k neaktuálním zdrojům chápu asi trochu jinak než Vy. Oponentka Vás zcela správně upozorňuje na to, že se pravděpodobně mohly změnit znalosti a trendy ve Vašem oboru.

Já k tomu svým studentům říkám, že i když najdou informace o dědické dani, měli by vědět, jak je to se zdaněním dědictví i v roce 2020. [Dědická daň byla zrušena a „zdanění“ se od roku 2014 řeší v zákoně o daních z příjmů.]

Zákony a technologie se tak rychle mění, že kdybyste vycházela pouze ze znalostí 70. – 90. let, tak většina z nich bude zastaralá a nemůžete je automaticky využívat v roce 2020.

Proto by v každé práci mělo být i přiměřené množství zdrojů, které nejsou starší než 5 let. Při tom v některých oborech i 5 let staré informace mohou vypadat jako by byly z pravěku. To je bohužel fakt, na který byste při zpracování neměla zapomenout.

Jak se s těmi výtkami vypořádat a jak se k tomu nedoporučujícímu posudku postavit?

Ať už jsem do své odpovědi napsal cokoliv, měla byste vědět, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Říká se, že ráno je moudřejší večera. Proto, než uděláte jakékoliv rozhodnutí, zajděte na konzultaci za vedoucím.

Ve Vámi zkoumaném oboru má při vedení závěrečných prací mnohonásobně větší znalosti a zkušenosti než já. Dokáže tak komplexněji zhodnotit, jak zásadní jsou výtky v posudku a poradí Vám další postup. V tomto Vám doporučuji, abyste dala na jeho úsudek.

Měla byste vědět také to, že k obhajobě můžete jít i s jedním nedoporučujícím posudkem. Takže, ať už bude Váš další postup jakýkoliv, přeji Vám, abyste práci nakonec úspěšně obhájila.

Pokud potřebujete poradit, jak připravit obhajobu, napište mi a pomohu vám.

Pavel Semerád

4.7/5 - (4 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 12. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *