Studenti přicházejí zbytečně o desítky tisíc korun ročně!

Článek již není aktuální (doplněno 1. 2. 2024):

  • Od 1. ledna 2024 došlo ke zrušení slevy na studenta (4020 Kč).
  • Sleva na poplatníka je 30 840 Kč.
  • Ke změnám dojde v průběhu roku i u dohod o provedení práce.
  • Zůstává však možnost převedení sražené daně na zálohu na dani.

(Aktualizováno pro rok 2021)

Souhlasíte se mnou, že je rozdíl mít, nebo nemít až 31.860 Kč? A teď si představte, že někteří pracující studenti těmito penězi opovrhují. Na jejich obranu je nutné dodat, že o tom možná ani nevědí.

Výpočet daně

Koho se to týká?

Studentů, kteří pracují na dohody o provedení práce a kteří neuplatňují slevy na dani. U pracovních úvazků a u dohod o pracovní činnosti (od 3.500 Kč) řeší většinu daňových povinností automaticky zaměstnavatel.

Co je to dohoda o provedení práce?

Je to krátkodobá forma „brigády“ (může být i opakovaná). Během ní můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat max. 300 hodin za kalendářní rok.

Její výhoda je v tom, že se z ní neodvádí (do přijmu 10 000 Kč) sociální a zdravotní pojištění. Za studenty do 26 let platí zdravotní pojištění stát a nemají-li zdanitelné příjmy např. ze zaměstnání, nebo z podnikání, nemusí platit ani sociální pojištění.

Je i administrativně méně náročná. Máte-li příjem do 10 000 Kč a nepodepíšete-li prohlášení poplatníka k dani z příjmů (takový ten růžový formulář), platí se jednorázová „srážková daň“. Vy tak tento příjem nemusíte uvádět do svého daňového přiznání.

Co je to prohlášení poplatníka k dani?

Prohlášení můžete vyplnit vždy jen u jednoho zaměstnavatele (v jednom měsíci). Když ho podepíšete, může za vás zaměstnavatel uplatňovat slevy na dani a daňová zvýhodnění na děti.

Nejčastěji se vás bude týkat sleva na poplatníka až do výše 27.840 Kč/ročně a jste-li studenti do 26 let (u doktorských studií do 28 let), můžete uplatnit i slevu na studenta až do výše 4.020 Kč (příp. 335 Kč/za každý měsíc studia).

POZOR!: Pokud by vám vyšla daň po odečtení slev(y) záporná, výsledkem je vždy 0 (slovy nula)!

O kolik bych mohl(a) přijít?

Tak na příklad: Každý měsíc „máte“ jednu dohodu o provedení práce na částku 10 000 Kč a nepodepíšete prohlášení. Potom vám zaměstnavatel z příjmů srazí 18 000 Kč (120.000 Kč × 0,15 = 18.000 Kč). Dál sice nemusíte nic řešit, ale tuto částku odvedete „zbytečně“.

Jak to udělat, abyste o to nepřišli?

U práce na dohodu o provedení práce můžete podepsat prohlášení. Pokud je nepodepíšete, nebo je podepsat nemůžete (máte v jednom měsíci více zaměstnavatelů), můžete si sami podat daňové přiznání. Stačí postupovat následovně:

  1. Vzpomeňte si, kde všude jste v roce 2021 pracovali.
  2. Kontaktujte své zaměstnavatele a požádejte je o „Potvrzeni o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti…“ Tento dokument obsahuje informace o vašich příjmech, úhradě sociálního a zdravotního pojištění, ale hlavně i úhrn zaplacených záloh a sražené daně.
  3. Shromážděte všechna potvrzení a můžete si vypočítat daň z příjmů. (Pozn. Kalkulace může být komplikovanější, nebo nemusí být až tak výhodná. Bohužel nedokážu namodelovat všechny možné varianty.)
  4. Podejte do 1. dubna 2022 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (a požádejte o vrácení daně).

Pokud nevíte, jak podat daňové přiznání, můžete do 15. února 2022 požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, nebo mi napište a formou placené konzultace vám s vyplněním pomohu.

K čemu mi to všechno bude?

Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. [§ 36 odst. 6, zákona o daních z příjmů]

Jednoduše řečeno: Ke sražené dani se můžete chovat jako k záloze na daň, a pokud vám vznikne přeplatek, můžete požádat o jeho vrácení.

Příklad výpočtu daňové povinnosti

Honza je student, který měl během kalendářního roku 2021 příjmy u více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce. U žádného z nich nepodepsal „prohlášení poplatníka k dani“. Dohody byly dohromady na částku 212.400 Kč (hrubý příjem před zdaněním). Po odečtení sražené zálohy 31.860 Kč mu bylo vyplaceno 180.540 Kč.

Základ daně
212.400 Kč
Sazba daně
15 %
Daň 31.860 Kč
Sleva na poplatníka – 27.840 Kč
Sleva na studenta – 4.020 Kč
Daň 0 Kč
Zálohy – 31.860 Kč
Přeplatek 31.860 Kč

Stane se něco, když nepodám daňové přiznání?

Pokud jste pracovali jen na dohodu o provedení práce, nepodepsali jste prohlášení a v žádném měsíci jste nepřekročili 10.000 Kč, nemusíte dělat nic. Nebyla by ale škoda přijít o přeplatek 31.860 Kč?

Tak schválně, napište mi do komentáře, jak byste s ním naložili vy? 🙂

Pavel Semerád

4.7/5 - (11 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *