Studenti přicházejí zbytečně o desítky tisíc korun ročně!

(Aktualizováno pro rok 2021)

Souhlasíte se mnou, že je rozdíl mít, nebo nemít až 31.860 Kč? A teď si představte, že někteří pracující studenti těmito penězi opovrhují. Na jejich obranu je nutné dodat, že o tom možná ani nevědí.

Výpočet daně

Koho se to týká?

Studentů, kteří pracují na dohody o provedení práce a kteří neuplatňují slevy na dani. U pracovních úvazků a u dohod o pracovní činnosti (od 3.500 Kč) řeší většinu daňových povinností automaticky zaměstnavatel.

Co je to dohoda o provedení práce?

Je to krátkodobá forma „brigády“ (může být i opakovaná). Během ní můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat max. 300 hodin za kalendářní rok.

Její výhoda je v tom, že se z ní neodvádí (do přijmu 10 000 Kč) sociální a zdravotní pojištění. Za studenty do 26 let platí zdravotní pojištění stát a nemají-li zdanitelné příjmy např. ze zaměstnání, nebo z podnikání, nemusí platit ani sociální pojištění.

Je i administrativně méně náročná. Máte-li příjem do 10 000 Kč a nepodepíšete-li prohlášení poplatníka k dani z příjmů (takový ten růžový formulář), platí se jednorázová „srážková daň“. Vy tak tento příjem nemusíte uvádět do svého daňového přiznání.

Co je to prohlášení poplatníka k dani?

Prohlášení můžete vyplnit vždy jen u jednoho zaměstnavatele (v jednom měsíci). Když ho podepíšete, může za vás zaměstnavatel uplatňovat slevy na dani a daňová zvýhodnění na děti.

Nejčastěji se vás bude týkat sleva na poplatníka až do výše 27.840 Kč/ročně a jste-li studenti do 26 let (u doktorských studií do 28 let), můžete uplatnit i slevu na studenta až do výše 4.020 Kč (příp. 335 Kč/za každý měsíc studia).

POZOR!: Pokud by vám vyšla daň po odečtení slev(y) záporná, výsledkem je vždy 0 (slovy nula)!

O kolik bych mohl(a) přijít?

Tak na příklad: Každý měsíc „máte“ jednu dohodu o provedení práce na částku 10 000 Kč a nepodepíšete prohlášení. Potom vám zaměstnavatel z příjmů srazí 18 000 Kč (120.000 Kč × 0,15 = 18.000 Kč). Dál sice nemusíte nic řešit, ale tuto částku odvedete „zbytečně“.

Jak to udělat, abyste o to nepřišli?

U práce na dohodu o provedení práce můžete podepsat prohlášení. Pokud je nepodepíšete, nebo je podepsat nemůžete (máte v jednom měsíci více zaměstnavatelů), můžete si sami podat daňové přiznání. Stačí postupovat následovně:

  1. Vzpomeňte si, kde všude jste v roce 2021 pracovali.
  2. Kontaktujte své zaměstnavatele a požádejte je o „Potvrzeni o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti…“ Tento dokument obsahuje informace o vašich příjmech, úhradě sociálního a zdravotního pojištění, ale hlavně i úhrn zaplacených záloh a sražené daně.
  3. Shromážděte všechna potvrzení a můžete si vypočítat daň z příjmů. (Pozn. Kalkulace může být komplikovanější, nebo nemusí být až tak výhodná. Bohužel nedokážu namodelovat všechny možné varianty.)
  4. Podejte do 1. dubna 2022 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (a požádejte o vrácení daně).

Pokud nevíte, jak podat daňové přiznání, můžete do 15. února 2022 požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, nebo mi napište a formou placené konzultace vám s vyplněním pomohu.

K čemu mi to všechno bude?

Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. [§ 36 odst. 6, zákona o daních z příjmů]

Jednoduše řečeno: Ke sražené dani se můžete chovat jako k záloze na daň, a pokud vám vznikne přeplatek, můžete požádat o jeho vrácení.

Příklad výpočtu daňové povinnosti

Honza je student, který měl během kalendářního roku 2021 příjmy u více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce. U žádného z nich nepodepsal „prohlášení poplatníka k dani“. Dohody byly dohromady na částku 212.400 Kč (hrubý příjem před zdaněním). Po odečtení sražené zálohy 31.860 Kč mu bylo vyplaceno 180.540 Kč.

Základ daně
212.400 Kč
Sazba daně
15 %
Daň31.860 Kč
Sleva na poplatníka– 27.840 Kč
Sleva na studenta– 4.020 Kč
Daň0 Kč
Zálohy– 31.860 Kč
Přeplatek31.860 Kč

Stane se něco, když nepodám daňové přiznání?

Pokud jste pracovali jen na dohodu o provedení práce, nepodepsali jste prohlášení a v žádném měsíci jste nepřekročili 10.000 Kč, nemusíte dělat nic. Nebyla by ale škoda přijít o přeplatek 31.860 Kč?

Tak schválně, napište mi do komentáře, jak byste s ním naložili vy? 🙂

Pavel Semerád

4.7/5 - (10 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 11. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.