Existují nějaká pravidla pro obhajoby bakalářských prácí?

Před pár dny jsem dostal e-mail od Kamila. Stěžoval si v něm, že ho během obhajoby pořád přerušoval jeden zkoušející, takže nestihl v limitu říct všechno, co by chtěl.

A tak se mě ptal na to, jestli existují nějaká pravidla, která by měli zkoušející a studenti během obhajob dodržovat. Doslova mi napsal.

Otázka mého čtenáře

Chtěl bych se Vás zeptat, jak by měla správně probíhat obhajoba bakalářské práce. Jestli existují nějaká pravidla, která by měli členové komise a studenti dodržovat?

Před státnicemi nám řekli, abychom si připravili cca 10minutovou prezentaci a že se nás až po ní bude komise ptát na otázky z posudků a pak v rámci rozpravy.

Probíhalo to ale jinak

Takže jsem začal tím, že jsem představil sebe, téma a vedoucího. Pokračoval jsem tím, proč jsem si téma vybral, co bylo cílem práce, zmínil jsem použité metody a chystal jsem se uvést i teoretickou část.

V tom mě ale přerušil zkoušející z jiné vysoké školy. Zběsile listoval prací a nemohl najít kapitolu, kde jsem definoval cíl práce. Pořád se na něj ptal, až se pak zvedl můj vedoucí a nalistoval v práci na správnou stranu.

Zkoušející pojmuli moji obhajobu jako zkoušení

Otázky ale neustávaly. Dokonce se začali přidávat i další členové komise, a tak jsem neměl vůbec možnost práci odprezentovat. Prostě to pojali jako zkoušení.

Asi Vám nemusím vysvětlovat, že jsem z toho byl rozhozený až do konce zkoušení. Proto bych se Vás chtěl zeptat, jestli to byl normální průběh, nebo to bylo něco extra?

Děkuji, Kamil

Moje odpověď

Děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mě obrátil s touto otázkou. Pokusím se Vám na ni odpovědět. Na úvod bych chtěl říct, že mě mrzí, že Vás ta obhajoba tak rozhodila. Chápu, že to pro Vás musel být opravdový křest ohněm.

Na druhou stranu jsem ale u Vaši obhajoby nebyl, a tak mi nepřísluší, abych postup komise nějak hodnotil. Dovolte mi, abych si ponechal trochu odstup a odpověděl Vám na otázku (možná) trochu obecněji.

Standardní průběh obhajob

Souhlasím s tím, že by student měl mít prostor k představení své práce. Já svým studentům radím, aby respektovali (= dodržovali) časový limit 5-7 minut. Jak to stihnout, učím studenty na svých konzultacích.

Upřímně mi 10 minut přijde příliš. Svádí to totiž k tomu, že studenti zabíhají do zbytečných detailů (obvykle z teoretické části) a nedokáží prezentovat své výsledky a doporučení.

Doporučuji držet se linie: krátký úvod – aktuálnost výběru – cíl – metodika – výsledky – závěry. Žádnou teorii.

Skutečný průběh určuje předseda komise

Někdy se může stát, že se komise dostane do časového presu (protáhne se zkoušení předcházejících studentů, někdo se někde zdrží,…) a tak se mohou od „standardního průběhu“ odchýlit.

Proč se komise někdy zachová tak, jak uvádíte?

Povím Vám vlastní zkušenost, kdy jsem do prezentace vstoupil já. Bylo to u obhajoby jednoho regionálního politika, který si dle mého názoru spletl státnice s předvolebním meetingem.

Když nám po 5 minutách hejtování politické konkurence a nastínění vzdušných zámků po volbách neřekl nic dalšího, přerušil jsem ho a požádal, aby nás seznámil s objektivními výsledky a doporučeními.

Ano, taky ho to rozhodilo. Ale studenti často zapomínají, že během obhajoby mají obhájit svoji práci, ne opakovat teorii. To, že ji znáte, si mohou ověřit zkoušející v rámci rozpravy a v průběhu zkoušení z odborných předmětů.

K Vaší obhajobě

Mohl bych toho napsat spoustu, ale nechci úplně utéct od Vašeho zkoušení. Podle mého názoru by se na to dalo pohlížet ze dvou úhlů pohledu. Oba jsem zažil, který se týká Vás, musíte posoudit sám.

Student nedokázal práci prezentovat, proto se komise ptala

Občas bývám svědkem zbytečných začátečnických chyb při prezentování. Studenti představí téma, pak roztržitě komisi seznámí s obsahem prezentace, pak začnou představovat definice, vysvětlují, jak něco známého funguje a tím v podstatě vyplní přidělený čas.

V takovém případě je přijatelné a žádoucí studenta usměrnit a zdůraznit mu, jaké informace o jeho práci komise očekává. Výsledky. Doporučení. Závěry.

Pokud ani tak student nezmění svoji rétoriku, je i v zájmu studenta, že si ho komise navede k tomu, co chce vědět. Jinak by to zkoušení trvalo hodinu. Omlouvám se za upřímnost, ale je to prostě tak.

Moje hodnocení: V takovém případě bylo – podle mého názoru – vše v pořádku.

Komise to (trochu) organizačně nezvládnula

Ale jo, budu muset být i trochu kritický ke komisi. Ale svůj postoj hned vysvětlím.

S pravděpodobností limitně se blížící nule se přece jen může stát, že se objeví nějaký zkrat, kdy to členové komise – v daném případě asi předseda komise – organizačně nezvládne.

Prostě se objeví, jak to napsat… někdo, kdo naruší (třeba i nevinnou otázkou) průběh a tím stáhne k otázkám i další členy.

Ve Vašem případě to byla otázka na cíl práce, která, alespoň z toho, jak to popisujete, nebyla vhodná. Je dobře, že Vás pan vedoucí podržel a otázku v podstatě zodpověděl za Vás. V ten moment mělo přerušení skončit.

Pokud v přerušování Vaší prezentace docházelo od stejného člena i nadále, měl ho usměrnit předseda a požádat ho v přátelském duchu, aby počkal s otázkami až po Vaší obhajobě. To by podle mě byla nejlepší cesta, jak situaci uklidnit.

Pokud tak předseda neučinil, pravděpodobně s těmi otázkami souhlasil (?). Těžko se mi to takhle hodnotí. Proto zde své hodnocení neuvedu, každý by si na to měl udělat svůj názor. Nejlepší posouzení této situace by Vám ale dal asi jen pan vedoucí.

Opravdu subjektivní pohled na obhajoby

Z Vašeho popisu obhajoby se mi zdá, že byl ten průběh zbytečně rozkouskovaný. Otázky, není-li k tomu nějaký závažný důvod, se obvykle kladou až po prezentaci. Obvykle se dodržuje alespoň 5 minut, které by student měl mít.

Já osobně to vnímám jako jakési právo studenta se vyjádřit. Z vlastní zkušenosti ale mohu potvrdit, že čím je delší prezentace, tím neklidnější je komise. Až prostě pohár přeteče a někdo studenta přeruší.

Proto všem doporučuji – jděte k věci a zbytečně se nevykecávejte!

Kde najít informace k průběhu závěrečné zkoušky?

Co se týká oficiálních informací, tak ty naleznete v oficiálních směrnicích a dokumentech vydanými danou školou. Hledal bych názvy zkušební řád, studijní a zkušební řád, státní závěrečná zkouška, apod.

Stačí použít Google a přidat název školy. Jsem ale přesvědčen, že tam najdete podobné informace, které jsem se snažil zhutnit v této odpovědi.

Závěrem mi dovolte říct následující. Chápu, že Vás situace mohla rozhodit, ale takový je už život. Taky není vždy úplně přímočarý. Pevně však věřím, že i přes tyto potíže byla Vaše obhajoba úspěšná a že na nepříjemnosti časem zapomenete.

A vy ostatní, pokud se chcete naučit, jak se připravit na obhajobu lépe, přijďte na moje školení Jak obhájit diplomku, nebo si objednejte online konzultaci. Pomohu vám se lépe připravit.

Přeji všem úspěšné obhajoby a státnice!

Pavel Semerád

5/5 - (2 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 12. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.