Můžu převzít části vlastní bakalářské práce do diplomky?

Velmi často studenti pokračují v rámci diplomové práci v tématu, které zpracovávali v bakalářské práci. Je to jistě dobrý krok, hned z několika důvodů.

  1. Nemusejí načítat kvanta literatury, aby pochopili základní vazby v tématu. Šetří tak čas.
  2. Mají již posbíraná data z předchozích měření a zkoumání, na která mohou navázat a vhodnou formou je rozšířit. Vědí, že budou mít data k dispozici.
  3. Vědí, co jim oponenti a komise vyčítali a mohou se poučit z vlastních chyb.

Asi bychom našli i nějaké další, jako je např. to, že znají svého vedoucího práce a on je, což usnadňuje vzájemnou komunikaci a obě strany se ve druhém kole vyhnou zbytečným očekáváním, nebo naopak zklamáním.

Kde ale může být problém?

Jako jednu z výhod jsem zmínil, že již mají studenti k dispozici dostatek literatury, kterou sami využili v bakalářské práci. Co ale mají dělat v případě, když chtějí i v diplomce využít tento stejný obsah. Jak se převzaté pasáže z bakalářské práce vlastně citují?

Na tuto otázku jsem odpovídal i mé čtenářce.

Otázka mé čtenářky

Vaše příspěvky sleduji již několik let a velmi mi pomohly například při přípravě na státnice a při bakalářském studiu. Nyní ve studiu pokračuji a věnuji se psaní diplomové práce. A zde si nevím rady.

V bakalářské práci jsem se zabývala tématem, ve kterém chci pokračovat i v rámci diplomové práce. Teoretickou část tématu jsem již podrobně zpracovala právě v bakalářské práci.

Uvedená problematika nemá svou samostatnou legislativní úpravu, je ukotvena zejména v občanském zákoníku a dále existuje pouze několik málo monografií a metodik. Od doby psaní bakalářské práce nedošlo ani k žádným legislativním změnám.

Tyto pasáže potřebuji zmínit i v diplomce. A tady si nevím rady. Jakým způsobem je možné vnést do diplomové práce tuto teoretickou část zpracovanou již v bakalářské práci?

Jedná se většinou o přímé citace zákona či parafráze této problematiky. Mohu tuto část opsat včetně uvedení původního zdroje? Nejsou to má slova, na ta odkážu, až se v diplomové práci, kde se zmíním o mém výzkumu v rámci bakalářské práce.

Velmi nerada bych udělala chybu a samozřejmě nechtíc se dopustila plagiátorství.

Moje odpověď

Děkuji Vám za několikaletou důvěru a přízeň. Na Vaši otázku se Vám pokusím odpovědět.

Ať už převezmete nebo použijete jakýkoliv zdroj, je potřeba ho samozřejmě citovat. Za jistých okolností je možné citovat i bakalářské práce, použít je ale jako hlavní zdroj (zdroj, ze kterého vycházíte), nepovažuji za šťastné řešení.

Důvod je prostý. Bakalářské práce zkrátka ve většině případů nejdou v dané problematice do větší hloubky a negativně by to mohlo ovlivnit kvalitu Vaší diplomové práce.

Citujte raději primární literaturu

V každé práci by mělo být minimum převzatých citací. Mám tím na mysli citace citace. Mohla byste se tak dopustit chybné interpretace nějakého jevu, protože to někdo, kdo citoval původní zdroj, špatně pochopil. Tento problém může být u cizojazyčných citací.

Píšete, že k tématu neexistuje novější literatura

V takovém případě se musíte pokusit teoretickou část rozšířit např. o zahraniční zkušenosti v dané oblasti. Hledal bych také problematické pasáže, na které v praxi narážíme. Jde např. o problematická rozhodnutí veřejné správy, soudní rozhodnutí a zkušenosti odborníků z praxe.

Každopádně nelze jen zkopírovat společnou pasáž z bakalářské práce a to ani tehdy, kdybyste to označila jako přímou citaci příp. parafrázi. Obávám se, že by Vám tento postup komise a oponenti vytknuli. Hlavně by to negativně ovlivnilo pohled na odbornost práce.

V čem je přínos Vaší diplomové práce?

Vysvětlete čtenáři, kde jsou další problémy, které nebyly řešeny v bakalářské práci. Musel přece existovat nějaký důvod, proč pokračujete ve zkoumání stejného tématu. Tak to čtenáři vysvětlete a problémy, které budete řešit v praktické části náležitě zvýrazněte.

Pokud takového zdůvodnění nejste schopna, položil bych Vám jako oponent celkem logickou otázku – v čem je přínos Vaší práce?

Pokud nevíte, jak na tuto otázku odpovědět, neváhejte kontaktovat Vašeho vedoucího práce a objednejte se na konzultaci. Pevně věřím, že společně najdete cestu, jak pokračování v tématu zdůvodnit a ospravedlnit.

Přeji Vám, ať Vám jde psaní od klávesnice.

Pavel Semerád

5/5 - (4 hodnocení)

Pavel Semerád
Na vysokých školách jsem studoval 10 let ve všech formách studia a letos jsem zahájil 13. sezónu jako vysokoškolský učitel. O své zážitky, zkušenosti a rady se dělím na mém blogu, na YouTube a v podcastu O studiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *